• - Rekkevidda kan bli stor. Vi har ikkje tenkt å gi oss, seier Åge Bærheim fra Industri Energi (t.h). Fredrik Refvem

SAFE: - Dei skyv oss framfor seg

— Arbeidsgivarane forsøker å presse oss til å akseptere SAFE sitt resultat, seier Industri Energi. Det vesle fagforbundet reagerer på dette.