Mener oljelobbyen må kastes ut av skolen

Grønn Ungdom reagerer kraftig på det de mener er en reklamekampanje fra oljeselskapene rettet mot skoleelever.

Publisert: Publisert:

– Oljeselskapene har for stor innflytelse over undervisningen her i regionen, sier Vårin Sinnes, leder for Grønn Ungdom Rogaland. Foto: Jan Inge Haga

 • Hanne Undem
  Journalist

4. februar arrangerte Norsk olje og gass en konferanse for lærerstudenter og lærere på ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland. Målet var å forbedre klimadebatten.

Konferansen var en del av interesseorganisasjonens kampanje Det store bildet, som har pågått siden oktober i fjor.

– Så lenge klimadebatten er polarisert, blir vår oppgave å nå ut med et mer nyansert syn, sier Alis Helene Tefre, prosjektleder for Det store bildet.

Nå skal konferansen evalueres, og den vil være med på å bestemme om det skal arrangeres flere.

– Det er problematisk når en såpass tydelig lobbyorganisasjon som Norsk olje og gass står bak konferansen, sier Frode Skarstein. Foto: Lars Idar Waage

– Dette er problematisk

Frode Skarstein, førsteamanuensis i naturfagsdidaktikk ved UiS, ble spurt om å bidra med foredrag til konferansen, men avviste tilbudet. Han mener at Norsk olje og gass tidligere har grønnvasket sin aktivitet med reklamekampanjer.

– Jeg følte at mitt bidrag ville vært med på å gi denne konferansen en slags legitimering.

Skarstein mener riktignok at det er viktig å ha konferanser hvor lærere og lærerstudenter blir eksponert for forskjellige synspunkt. Problemet med denne konferansen var at Norsk olje og gass sto bak regien ene og alene.

– I verste fall kan dette føre til at usikre og kanskje klimaskeptiske lærere eller lærerstudenter føler at de får støtte for sine standpunkt.

Skarstein mener oljeindustrien, med sine ressurser og sin innflytelse, har store muligheter til å påvirke ungdom.

– Rent prinsipielt er det problematisk at denne typen næringsinteresser forsøker å selge seg inn i skoleundervisningen, spesielt når det er snakk om problemstillinger som er så betydningsfulle for samfunnsutviklingen. Jeg tror mange hadde reagert hvis tobakkindustrien fikk samme mulighet.

Han håper deltakerne er opptatt av kildekritikk og det å se det store bildet, og ikke «oljeindustriens snevre bilde».

Siri Kalvig, gründer og administrerende direktør i det statlige investeringsfondet Nysnø, holdt foredrag under konferansen. Foto: Rune Vandvik

Møtte opp på konferansen

Nysnø-sjef Siri Kalvig ble også invitert til å holde foredrag under konferansen. Hun takket ja.

Kalvig sier Nysnø er opptatt av å få frem hvor nødvendig det er med klimainvesteringer og mulighetene som ligger i dette både globalt og i Norge.

– Dette budskapet er viktig å få frem til flest mulig, sier Kalvig.

Hun håper publikum fikk med seg at det er nødvendig, og fullt mulig, å gjøre lønnsomme investeringer i selskaper som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

– Dette vil bidra til Norges omstilling til et nullutslippssamfunn, sier hun.

Kalvig var kun til stede for å holde sitt foredrag om Nysnø, og kan ikke uttale seg om resten av konferansen.

Klimademonstrasjon på Arneageren i regi Grønn Ungdom Rogaland i november i fjor. «La oljen ligge» var ett av slagordene som prydet plakatene til klimastreikende ungdommer. Foto: Jon Ingemundsen

Vil nekte oljeselskaper tilgang til skolen

– Min generasjon har innsett at oljeselskapene selger et produkt som ødelegger vår fremtid, og nå føler de at de mister grepet om vår generasjon. Det er grovt at de svarer med en grønnvaskingskampanje, sier Vårin Sinnes, leder for Grønn Ungdom Rogaland.

Sinnes frykter at oljeselskapene legger føringer for hvordan det skal undervises om klima og energi. Grønn Ungdom Rogaland mener man bør være føre var, og nekte store oljeselskap tilgang til skolen.

– Vi ønsker uavhengig undervisning. Det er tydelig at industriens intensjon er å påvirke elever til å tenke at norsk olje er en del av klimaløsningen, sier Sinnes.

Grønn Ungdom understreker at de ikke vil nekte oljearbeidere tilgang til skolen, men mener det er viktig at de ikke kommer for å fremme industriens interesser.

Les også

Klimastreikende ungdommer: - Equinor har mistet grepet

Mener det er brudd på opplæringsloven

I opplæringsloven står det at skoleeier skal forhindre at elever blir utsatt for reklame på skolen som i stor grad kan påvirke holdninger og verdier.

– Vi mener dette er målrettet reklame. Det er tydelig at deres intensjon er å påvirke elever til å tenke at norsk olje er en del av klimaløsningen, sier Sinnes.

Grønn Ungdom Rogaland mener fylkeskommunen og Stavanger kommune må sette opp tydelige retningslinjer når det gjelder konferanser arrangert av selskaper med egeninteresser.

– Dette handler om hvem som legger premissene og programmet for debatten. Vi mener at oljeindustrien har makt til å påvirke, sier Sinnes, og fortsetter:

– Hvis de får påvirke norske elever sin klimaundervisning, mener jeg at det er like alvorlig som at andre skadelige produksjonsselskaper får gjøre det.

– Vi har pekt på at det finnes noen løsninger for hvordan vi skal møte disse klimautfordringene vi står ovenfor, sier Alis Helene Tefre, prosjektleder for Det store bildet. Foto: Moment Studio

Tror ikke de påvirker

– Vi legger ikke føringer for undervisningen, fordi lærere evner å gjøre gode vurderinger på hva de inviterer inn i klasserommene og ikke, sier Tefre.

Hun tror heller ikke konferansen bidro til å påvirke holdninger og verdier hos deltakerne, men at den ga et grunnlag for å gå inn i kompleksiteten sammen med elevene.

Norsk olje og gass inviterte representanter fra Cicero (senter for klimaforskning), Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon) og Nysnø (investeringsselskap i klimavennlig teknologi) til å bidra med foredrag på konferansen.

– Vi hadde med oss aktører som representerte et mangfold inn i den pågående debatten, sier Tefre.

Hun mener man ikke må undervurdere elevene, fordi de har gode vurderingsevner til å gjøre seg opp synspunkter og standpunkter basert på det materialet de får presentert.

Publisert:

Les også

 1. – Ikke nok fornybar i Equinor? Vi skal jo øke med 30 ganger

 2. Sjefen slår fast at selskapet skal produsere mindre olje

Mest lest akkurat nå

 1. Letemannskap kom til tom hytte

 2. Storkunde vraket Polen for utslippskutt på Ålgård

 3. Miljøarbeider dømt for å ha misbrukt pasient

 4. Kvifor har hytteeigaren rett til å klage på dette naustet?

 5. New York Times: Avslører hittil ukjent Trump-bankkonto

 6. Han rykket opp fra lager­medarbeider til direktør i samme firma. Dette mener han er nøkkelen

 1. Grønn Ungdom
 2. Norsk olje og gass
 3. Undervisning
 4. Klima