Dramatisk issmelting - havnivået stiger ennå

Havnivået vil fortsette å stige i flere hundre år. -Tiltak må skje nå, mener forskere.

Publisert: Publisert:

Aft-20080915-1-A-1-43-1 Foto: NTB-SCANPIX

Denne artikkelen er over seks år gammel

Norske forskere har vært tungt representert i arbeidet med klimarapporten. FNs klimapanel driver ikke egen forskning, men de går gjennom alt vitenskapelig materiale. 195 land deltar i FNs klimapanel, IPCC. Rapporten er på 1500 sider. Den har hatt 259 forfattere fra 39 land.

Fredag formiddag ble den lagt fram i Stockholm, med en parallel presentasjon i Oslo.

Les også

- Ingen tvil om at kloden varmes opp

Skremmebilde fra Antarktis

Jan Gunnar Winther fra Polarinstituttt har vært en av hovedforfatterne av delrapporten som går på issmelting. Tallene er dramatiske. Og han understreker at ismeltingen som pågår vil gi økt havnivå i flere hundre år framover.

Grønland og Antarktis mister betydelig masse. Issmeltingen fra disse områdene står for omlag en femtedel av havøkningen. Alle verdens isbreer, med noen få unntak, mister masse.

-Isbreene i Alaska og nordlige Canada har det største massetapet det siste tiåret. Ismassene har lang responstid, og det er ventet at de vil fortsette å redusere massen i mange hundre år framover. Konsekvensene går langt utover 2100, slår Winther fast.

-Vi ser også at havtemperaturen har økt i fjordene på Grønland, legger han til.

Gammel is forsvinner

Nettotapet i Vest-Antarktis har økt fra 30 gigatonn i perioden 1991 til 2003 til 147 gigatonn i den siste tiårsperioden.

Selv om det vil være naturlige variasjoner i Arktis også, med isøkning i perioder, er det lange bildet klart; nemlig at isen påvirkes av den globale, menneskelige oppvarmingen.

Den gamle sjøisen i Polhavet minker med 1,3 til 2,3 meter i snitt i perioden fra 1980-2008. Dette er is som ligger mer enn en vinter.

Winther tegner også et bilde av at varmere somre i Arktis vil gi åpne farvann minst to måneder i året.

— Det er sannsynlig at vi ikke har hatt så sterk redusksjon av haviset i Artis tidligere, sier Winther.

I tillegg har snødekket på den nordlige halvkule minket over tid, spesielt i nordområdene.

I et skrekkscenario viser forskerne at det knapt nok vil være havis om sommeren i Arktis dersom trenden ikke snus.

Varmest på 1400 år

Perioden vi er inne i nå er den varmeste på 1400 år. I 2100 vil temperaturen være 1,5 grader varmere enn i 1900, forutsatt at utslippene av klimagassene begrenses.

Forskerne påpekte den menneskelige aktiviteten og slo fast at ingenting tyder på at dette skyldes solen.

-Det mest grundige og vitenskapelige arbeidet vi overhodet kan finne, slår Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet fast.

Havet blir varmere. Usikkerheten mindre om at klimaprobleme er menneskeskapte. Temperaturen i dag kan sammenlignes med økningen for 3,2 millioner år siden. Da sto havet 10-20 meter høyere enn i dag med en temperaturøkning på 2-3 grader.

Forsker og Bjerknes-direktør Eystein Jansen påpeker at havet vil stige i mange år framover. Hvor høyt det blir er avhengig av hvilke tiltak som settes i gang nå.

-Våre valg avgjør hvilke framtidige slekter vil ha mange hundreår fram i tiden, sier Jansen.

Den raskeste forsuringen av havet skjer i Nord-Atlanteren, mens det største CO2-opptaket skjer i Sørishavet.

Tapet av sjøis henger sammen med kraftig oppvarming av overflatetemperaturen i nordområdene. Endringen er her størst om sommeren.

Konsekvenser neste år

Del to av klimarapporten kommer i slutten av mars. Den handler om konsekvenser av klimaendringene, mens den tredje legges fram i Berlin i april.

Den tar for seg reduksjon av klimagassutslipp. Hele arbeidet med klimarapporten oppsummeres i slutten av oktober 2014, den slår fast hva som skjer, hvorfor det skjer og tiltak for å redusere de negative følgene av klimagassutslippene.

-Denne rapporten er med på å definere dagsorden, og den er helt nødvendig, også for politikere framover, sier Hambro.

Panlet holdt på til langt utpå fredag morgen for å bli enige om rapporten. Lenge var det fryktet at det hele seansen kunne bli utsatt.

2007 kom fjerde hovedrapport. Det resulterte i Nobels fredspris til FN-panelet, sammen med Al Gore.

Publisert: