OD skal passe bedre på oljeselskapne

Oljedirektoratet har fått 10 millioner kroner mer å rutte med. De skal brukes til å passe ekstra godt på oljeselskapene på norsk sokkel, skriver oljedirektør Bente Nyland i energikommentaren.

Publisert: Publisert:

Bente Nyland, oljedirektør. Foto: Jon Ingemundsen

  • Ellen Kongsnes
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

I statsbudsjettet for 2014 har Oljedirektoratet fått en økning i driftsbudsjettet på 10 millioner kroner. Dette er penger vi får for å passe ekstra godt på at de selskapene som produserer olje og gass på norsk sokkel, de som driver feltene, gjør jobben sin.

Oljeselskapene produserer olje og gass for å tjene mest mulig penger. Vår jobb er å bidra til økt verdiskaping, og dermed til økte inntekter for samfunnet.

Derfor er det viktig for oss at oljeselskapene ikke stenger ned et felt før alle de lønnsomme ressursene er produsert. Det kan sikkert være fristende, for oljeselskapene har høyere krav til avkastning, eller fortjeneste, enn det norske samfunnet har.

Prosjekter for å øke utvinningen på felt i drift krever investeringer, og det er stor konkurranse internt i selskapene om midler til investeringer. Dette gjelder både i norske og utenlandske oljeselskap. Tiltak for økt oljeutvinning på norsk sokkel må derfor konkurrere med nye utbygginger, både på norsk sokkel og internasjonalt.

Lønnsom innsats

Oljedirektoratets arbeid for å øke oljeutvinningen har i løpet av årene bidratt til milliardinntekter for den norske stat. Det vi er stoltest av, er innsatsen i forbindelse med Ekofiskfeltet og Trollfeltet.

På Ekofisk presset Oljedirektoratet på for å få selskapene i utvinningstillatelsen til å injisere vann i reservoaret for å øke oljeutvinningen, og på Troll stilte vi krav om at oljen i feltet også skulle utvinnes, ikke bare gassen, som var selskapenes opprinnelige plan. En sentral Hydro-medarbeider har i etterkant sagt at innsatsen fra Oljedirektoratet for oljen på Trollfeltet førte til en økt oljeutvinning som tilsvarer ca. 2,5 milliarder fat olje.

LES OGSÅ:

Les også

Statoil vil ha ny plattform på Snorre

Les også

I oktober faller dom over Snorre

Forlenget liv på Snorrefeltet

Nå håper vi at vi kan vi føre enda en sak opp på skrytelisten. Statoil og de andre rettighetshavernes beslutning om å gå videre med å arbeide for en ny plattform på Snorre, vil medføre at feltet kan produsere olje langt forbi 2040. Først litt fakta. Snorre ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, i det området vi kaller Tampen. Dette er et godt naboskap. Her ligger også pengemaskiner som Statfjord og Gullfaks, og mindre felt som Visund, Kvitebjørn og Valemon.

Snorre ble funnet i 1979, og produksjonen startet i 1992. Årsaken til at det nå haster med å få på plass en ny plattform, er at det må bores mange nye brønner for å kunne produsere mest mulig av den resterende oljen på feltet. De to faste plattformene som er på Snorre i dag, har ikke kapasitet til å bore så mange brønner som det er nødvendig å bore. Dessuten ligger en stor del av den gjenværende oljen utenfor rekkevidden til disse plattformene.

Oljedirektoratet har i mange år arbeidet for en videreutvikling av Snorre. Blant annet har vi studert undergrunnen for å få oversikt over hvor mye olje og gass som fins i feltet, og vi har gjennomført analyser for å finne gode og langsiktige løsninger som vil være lønnsomme for samfunnet. Det som nå ser ut til å bli valgt, er det alternativet vi har arbeidet for, blant annet gjennom tett dialog med selskapene som driver feltet.

En ny plattform er det alternativet som krever de største investeringene. Men det er denne løsningen som kan produsere mest olje og gass og dermed er mest lønnsom, både for oljeselskapene og for samfunnet.

Dettevil også kunne legge til rette for at andre tiltak for å øke oljeutvinningen kan gjennomføres, for eksempel økt injeksjon av gass for å få ut mer olje.

I tillegg til at en ny plattform er en lønnsom investering for selve Snorrefeltet, kan en den være nyttig for senere utbygging av funn i nærområdene til Snorre. Felles bruk kan bidra til store besparelser.

Les også:

Les også

Heidrun: Oljen som renner fra taket

Økt utvinning viktig for å opprettholde oljeproduksjonen

Da Stortinget vedtok petroleumsmeldingen i 2012, var økt utvinning fra felt i produksjon et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde oljeproduksjonen på et høyt nivå så lenge som mulig.

Selskapene som driver Snorre har beregnet at det kan utvinnes ca 250 millioner fat ekstra olje fra Snorre. Dette er mer enn forventet produksjon fra Goliatfeltet, som nå blir bygd ut i Barentshavet!

Rettigheter og plikter

Operatørene på norsk sokkel må forholde seg til det norske regelverket. Mulighetene til å bygge ut et felt innebærer at selskapene har fått store rettigheter av den norske stat. Samtidig følger forpliktelsen til å utnytte ressursene til beste for samfunnet. Da nytter det ikke å gi seg før løpet er kjørt.

Snorre er det feltet på norsk sokkel som har mest gjenværende olje i bakken – etter Ekofiskfeltet. Derfor er det svært viktig at selskapene er seg sitt ansvar bevisst, og derfor er Snorre så viktig for oss i Oljedirektoratet.

Snorre er ett av mange felt med store muligheter for økt oljeutvinning. I arbeidet vårt prioriterer vi både felt med store gjenværende oljeressurser, men også mindre, strategisk viktige felt, der økt innsats kan gi store verdier.

LES OGSÅ:

Publisert:

Energikommentar

  1. Aldri tidligere har det vært produksjon fra så mange felt på norsk sokkel

  2. Statoil vil utvinne mer olje for å nå klimamålet

  3. Nå blir det endelig mer på Snorre

  4. Norges oljereserver har økt med 40 prosent siden 1990

  5. Equinor vil presse mer ut av gammel oljekjempe - får forlenget levetid i Nordsjøen

  6. – Dette vil vi se mer av i årene som kommer

  1. Energikommentar