• Den avrevne D-leggen ble tauet inn til Åmøyfjorden etter «Kielland»-ulykken 27. mars 1980. Egil Eriksson

– «Kielland-ulykken» kunne vært unngått om inspeksjonen hadde funnet sted

Rundt seks måneder før norgeshistorien verste industriulykke skal operatørselskapet Phillips Petroleum ha nektet plattformsjefen på «Alexander L. Kielland» å foreta inspeksjon av stagene under vann. Dette kommer fram i et vitneavhør og i en klage til Riksadvokaten i 1986.