• Konsernsjef Eldar Sætre og norsk sokkel-sjef Arne Sigve Nylund på Troll A-plattformen etter navneskiftet til Equinor i fjor. Petroleumstilsynet viser til at selskapet fortsatt ikke har fulgt opp avvik knyttet til Troll–feltet fra da Equinor het Statoil. Jon Ingemundsen

Equinor får ny bemannings-kritikk fra tilsyn etter Troll-besøk

Nok en gang får Equinor kritikk for manglende bemanning. Selskapet har ikke fulgt opp en tidligere påpekning fra myndighetene om for få ansatte tilknyttet Troll-feltet.