Statoil-ansatte fornøyd med pensjonsendringer

De ville det ikke. Men da Statoil-ledelsen bestemte seg for å endre pensjonsordningen, ble fagforeningen ikke så verst fornøyd likevel.

Publisert: Publisert:

Per Helge Ødegård, nestleder Lederne i Statoil. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Statoil-pensjonen har vært en brennhet sak i oljeselskapet de siste årene. Da muligheten for å gi seg ved 62 år med full pensjon ble fjernet i 2012 – den såkalte gavepensjonen – førte det til at sokkelarbeiderne gikk ut i streik. Etter at oljeselskapene svarte med varsel om full lockout, valgte den rødgrønn regjeringen tvungen lønnsnemnd for å få slutt på konflikten.

Det klarte de bare nesten. Fagforbundene valgte å gå videre med saken, og nå tyder mye på at pensjonsstriden kan ende i Arbeidsretten etter at partene fortsatt ikke er enige.

Les også

Statoil innfører innskuddspensjon

Statoil varslet allerede i 2012 at de ville se mer på den ordinære pensjonsordningen i selskapet også – tjenestepensjonen. Nå har styret i selskapet konkludert med at dagens ytelsesordning – der arbeidsgiver garanterer for en bestemt pensjonsutbetaling – byttes ut med en innskuddsordning – der en viss andel av lønnen settes inn på en egen pensjonskonto. Så velger den ansatte selv hvordan pengene forvaltes og hvor mye som skal brukes på obligasjoner og aksjer.-Vårt hovedkrav var å beholde ytelsesordningen for alle. En annen variant var at dagens ansatte beholder ytelsesordningen, mens nyansatte får innskudd. Men bedriften valgte innskuddspensjon for alle, sier nestleder Per Helge Ødegård i Lederne i Statoil.

Andre har det verre

At Ødegård likevel kan si seg brukbart fornøyd, skyldes at Statoil også har vedtatt unntak og overgangsordninger for utvalgte grupper.

Les også

Snittlønn i Statoil på én million

Ansatte med 15 år igjen til pensjonsalder, beholder ytelsesordningen. For landansatte mellom 37 og 51 år, og sokkelansatte mellom 35 og 49 år, blir det etablert en overgangsordning med ekstra pensjonsinnskudd.-Vi registrerer at andre selskap i næringen har dårligere innskuddsordning enn det vi får, selv om hovedkravet vårt var å beholde ytelsespensjon. Og så er vi fornøyd med at Statoil har akseptert at pensjonsalderen på norsk sokkel er 65 år, mot 67 for landansatte, sier Ødegård.

Han viser til at innskuddsordningen har tatt utgangspunkt i en årlig avkastning på 3,5 prosent.

-For noen kan denne ordningen gi høyere pensjon enn med den gamle. Men det kan vi ikke vite i dag, og det er hovedargumentet mot endringen i tjenestepensjonen. Nå blir risikoen lagt på arbeidstakerne, sier Ødegård.

Nesten topp

Når hovedkravet om ytelsespensjon ikke ble tatt hensyn til at Statoil-ledelsen, er også Per Steinar Stamnes i Industri Energi Sokkel i Statoil ganske fornøyd med innskuddsvarianten som nå er vedtatt.

Les også

Sjefene beholder tidligpensjon

-Når vi ser hva andre selskap har, kunne vår ordning blitt mye verre. Vi har også fått endret forsikringsordningene for uføre, ektefelle og barn slik at de blir bedre eller like bra som i dag. Våre argumenter for å likestille sykdom og ulykke ble blant annet tatt til følge, sier Stamnes.Statoil har vedtatt at innskuddssatsene blir på 7 prosent for pensjonsgrunnlaget inntil 7,1 grunnbeløpet i folketrygden (627.427 krone r— 1G er nå på 88.370 kroner) og 22 prosent over dette.

7 prosent for lønn inntil 7,1 G er maksimal sats, mens det er mulig å betale innskudd på inntil 25,1 prosent fra 7,1 og 12 G (ekstrainnskudd på 18,1 prosent). Det er ikke mulig å spare for lønn over 12 G (1.060.440 kroner) i en felles innskuddsordning for bedrifter.

-Vårt mål har vært å få til best mulig ordninger for de som ble overført til ny innskuddsordning med maksimale satser og en det overgangsordning, og det har vi nesten klart. Vi argumenterte for maksimal skjerming etter loven, det vil si at alle som har 15 år eller mindre til pensjonsalder, fortsetter på nåværende ordning. Det ble også resultatet, sier Stamnes.

Publisert: