• Her ligger Transocean WInner i strandsteinene utenfor Skottland Slet seg under slep.

Desperat redningsaksjon av Transocean-rigg

Sju dager etter at Transocean-rigger Winner slet seg og grunnstøtte utenfor Skottland, jobber redningsmannskapene mot klokka for å hindre at 300.000 liter dieselolje lekker ut i havet.