Påstand om ukultur i Petroleumstilsynet granskes av Riksrevisjonen

En rekke alvorlige hendelser gjør at Riksrevisjonen har besluttet å foreta en grundig gransking av Petroleumstilsynet og direktør Anne Myhrvold.

Les hele saken med abonnement