• Ein gledens dag hos Aibel i Haugesund på sjølvaste fredag 13. Arbeidet med forlenging av levetid og produksjon til Norges viktigaste pengemaskin, Troll A-plattforma er starta. Frå venstre: Aibels prosjektleiar Bruce McPherson, Aibels fabrikasjonssjef Einar Urnes, Statoils representant ved verftet, Jan Gunnar Gjerstad og sjefen for Aibel i Haugesund, Bjørn Tollefsen. Thomas Førde

Troll A sikrar Norge og trygda

På sjølvaste fredag den 13. gjekk startskotet for byggjearbeidet, som skal sikra eit langt liv ved ein av Norge fremste pengemaskinar, gassplattforma Troll A.