• Mange rigger i opplag fører til kamp om fisken og gode rater i riggmarkedet. Her fra servicesenteret, CCB, i Ågotnes utenfor Bergen som utfører vedlikehold og oppgraderinger av rigger. Jon Ingemundsen
    Galleri

Dårlig riggmarked men ratene dobler seg i 2019

OLJE: Det er for mange borerigger og for få jobber. Men det er bedring i sikte. Ratene på korte borekontrakter dobler seg fra 2016 til 2019.