• Buøy Invest skal overfor flere av byens politikere hevdet at Rosenberg var tilhenger av planene om å omdisponere deler av Rosenberg-tomta til boligformål. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Spillet om Rosenberg: – Politikere føler seg ført bak lyset av Buøy Invest

I møter med byens politikere hevdet Buøy Invest at Rosenberg var positive til planene om boligbygging på Rosenberg-tomta. Nå mener flere politikere at Buøy Invest feilinformerte om Rosenbergs holdning til planene.