• Helge Hammer er administrerende direktør i Faroe Petroleum. Jon Ingemundsen

Dramatisk grep fra Faroe Petroleum

Faroe Petroleum, oljeselskapet som trues av overtakelse fra DNO, bytter sine andeler i tre felt under utbygging med fire produserende felt på norsk sokkel.