Slår hull i Statoils oljeplan

— Uetisk, fastslår forskere.

Publisert: Publisert:

Statoil har startet oljekappløpet mot nord med Transocean Spitsbergen. Foto: Ptil

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Greenpeace bordet Transocean Spitsbergen forrige uke i protest mot utvinning av olje i nordområdene. Foto: Greenpeace

Olje— og energiminister Tord Lien vil gi oljeselskapene med Statoil i førersetet, grønt lys for å tømme den norske sokkelen for fossilt brennstoff. Lien mener at dette ikke ødelegger kampen om å nå togradersmålet.

Dette harmonerer direkte med det oljeindustriens interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass tidligere har uttalt; nemlig at den norske oljen produseres «renere» enn gjennomsnittet og at norsk gass er viktig for å erstatte kull i det europeiske markedet.

Vitenskapen uenig

Vitenskapen er imidlertid ikke enig med oljeminister Lien og oljenæringen. Klimaforskere ved klimastiftelsen Cicero og den framtredende norske klimaforskeren Eystein Jansen sier til Aftenbladet at disse signalene rokker ved Norges klimaambisjoner - både lokalt og hjemme.

— Under dagens klimaregime er det ikke forenlig. Men ved utstrakt bruk av karbonfangst og lagring kan det gå i hop. Det er begrenset mengde fossile brensler som kan slippes ut for at vi skal holde oss under togradersmålet. Hvis Norge skal tømme sine reserver innenfor dagens regime, må andre land la være, noe som er etisk og politisk usannsynlig, påpeker Eystein Jansen til Aftenbladet.

Han mener at uten et rammeverk for karbonfangst og lagring, vil det ikke være hold i Liens påstander.

Les også

Greenpeace jaget, Statoil setter borerekord

14 milliarder tonn

Klimaforsker Steffen Kallbekken og hans kollega Glen Peters ved Cicero legger overfor Aftenbladet fram tall som viser at dersom Norge tømmer sokkelen for kjente reserver, vil det føre til at Norge vil utvinne 30 ganger mer olje og gass per person enn det globale gjennomsnittet.

Beregningen av Norges bidrag til globale utslipp er basert på kjente reserver. Nye funn og bedre teknologi vil kunne øke dette tallet betydelig, påpeker forskerne.

Les også

Statoil får starte letevirksomhet

— Dersom vi skal nå målet om å begrense oppvarmingen til to grader kan verden ikke slippe ut mer enn rundt 1000 milliarder tonn CO2. Det Norge allerede har utvunnet av olje og gass har bidratt til utslipp av nesten 14 (13,95) milliarder tonn CO2. Dersom vi utvinner alle våre kjente reserver vil det bidra med ytterligere 7,31 milliarder tonn. Med andre ord vil Norge da ha bidratt til å utvinne over to prosent av alle fossile reserver som kan utvinnes på global basis, gitt at vi skal nå togradersmålet med en rimelig sannsynlighet. Norge har rundt 0,07 prosent av verdens befolkning. Det betyr at vi per person vil utvinne 30 ganger mer enn det globale gjennomsnittet.

- Må bli liggende

Steffen Kallbekken understreker at det meste av de kjente fossile ressursene må bli liggende i bakken for at vi skal nå togradersmålet.

— Hvem som skal fortsette å utvinne sine reserver, og hvem som skal la reservene forbli liggende i bakken, er et politisk spørsmål som blant annet handler om rettferdig fordeling og effektivitet. Det blir ikke en lett jobb for våre politikere å overbevise indiske eller forhandlere fra Sør-Afrika om at det er rettferdig eller fornuftig at Norge, med 0,07 prosent av verdens befolkning, burde få utvinne over to prosent av alt som kan utvinnes globalt.

Økonomisk risiko

Les også

Turbo-Tord vil tømme sokkelen

Les også

- Oljeplan kan bli milliardsluk

Kallbekkens kollega, Glen Peters, advarer også mot å binde opp framtidige investeringer i norsk olje og gass som kan gi betydelig risiko for Norge på sikt.— Oljen og gassen har gitt Norge et sterkt økonomisk grunnlag, men en mer ambisiøs klimapolitikk i EU og andre land innebærer en økonomisk risiko. Den framtidige verdensøkonomien vil sannsynligvis ikke være avhengig av fossile brensler, og dette er et godt tidspunkt for å investere i nye teknologier og forretningsmuligheter som vil drive fram omleggingen av energisystemet.

— De kjente reservene utgjør bare en andel av Norges potensielle olje og gassressurser. Ettersom letingen beveger seg lengre nordover er det sannsynlig at Norges kjente reserver vil øke. Det er imidlertid veletablert at verdens samlede kjente reserver er langt større enn hva vi kan utvinne dersom vi skal begrense oppvarmingen til to grader. Det er åpenbart at framtidig utvinning av fossile brensler ikke er i samsvar med de klimapolitiske målene, sier han.

Publisert:

Les også

 1. Norge er heldigvis ikke et oljeselskap

 2. CO2-lagrings-atlas er klart

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger-lege dømt for bedrageri og underslag

 2. Seks nye smittetilfeller i Stavanger

 3. Rundt 100 elever er satt i karantene

 4. Forbrukerrådet mistenker at Lyse driv prisjuks

 5. Nekter å forlenge levetiden for vindturbiner hvis ikke kommunene får mer penger

 6. De savnede i Frafjordheiene er funnet av frivillige letemannskaper