Equinors klima-satsing kan gi høyere utslipp fra tyske kullkraftverk

Equinor skal satse stort på elektrifisering av oljeinstallasjoner de neste årene. Men klimaeffekten er liten og usikker i europeisk sammenheng, ifølge klimarapport. En sideeffekt kan være høyere utslipp fra tyske kullkraftverk.

Verdens 8. største kullkraftverk heter Neurath, Grevenbroich og ligger vest i Tyskland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Plusselementet for elektrifisering av norske plattformer er at gassen ikke brukes i Norge og da havner heller ikke utslippene fra bruken av gassen hos oss. Men klimaeffekten i europeisk sammenheng er høyst usikker. En sideeffekt kan være høyere utslipp fra tyske kullkraftverk.

Dette kom fram i et større prosjekt som Cicero senter for klimaforskning gjennomførte med Pöyry i 2014. Prinsippet er det samme i dag, ifølge klimaforsker Asbjørn Torvanger ved Cicero senter for klimaforskning.

– I Norge går utslippene ned, men totalt i et europeisk perspektiv kan det ende med at du egentlig bare flytter det meste av utslippene til andre land i Europa, sier Torvanger til Aftenbladet.

Klimaforsker Asbjørn Torvanger minner om at elektrifisering er veldig dyrt. Og klimaeffekten er høyst usikker i europeisk sammenheng.
Les også

– Løser ikke Equinors virkelige problem

Flytter bare utslipp fra Norge

– Er det et godt klimatiltak med elektrifisering av norske plattformer?

– For Norge kan det være det, men jeg syns ikke dette fungerer godt på europeisk nivå. Da måtte elektrifisering være kombinert med mindre utvinning av gass. Du flytter bare utslipp vekk fra Norge, og elektrifisering er også veldig dyrt. Et slikt tiltak kan også ha betydning for elkraftmarkedet i Norge med økte priser, påpeker Torvanger.

Tidlig i januar lanserte Equinor sin nye klimaplan. Fram mot 2030 skal Equinor sammen med partnere bruke 50 milliarder kroner på utslippskutt fra norsk sokkel. Målet er en utslippsreduksjon fram mot 2030 på 40 prosent sammenlignet med dagens nivå. Equinor-sjef Eldar Sætre forklarte i den anledning at Equinor selv skulle betale 20 av disse milliardene.

Les også

Kraftig nedgang for Equinor

Johan Sverdrup-feltet drives med kraft fra land, også andre oljeinstallasjoner skal i årene framover bytte ut gassturbiner med elektrisk kraft. Klimaeffekten av tiltaket er usikker.

Vesentlige utslippskutt

Equinor selv har ikke analysert hva utslippskuttene på norsk sokkel kan gi av konsekvenser for de europeiske utslippene. Men Equinors pressekontakt Morten Eek sier til Aftenbladet at det er avgjort at elektrifisering er et godt klimatiltak.

– Den første perioden med å kutte utslipp fram mot 2030 vil gi over fem millioner tonn i årlige kutt, og det utgjør rundt ti prosent av de samlede årlige klimagassutslippene i Norge i dag. Det vil derfor bety vesentlige utslippskutt fra vår drift, og bidra til at Norge reduserer utslipp i tråd med sine forpliktelser. Å jobbe mot nær null utslipp fra sokkelen i 2050 mener vi blir et viktig skritt for å tilpasse virksomheten vi i driver med Parisavtalens målsettinger. Ved å elektrifisere kan vi relativt raskt få til store kutt der utslippene er størst fra produksjonsleddet, forklarer Eek.

Equinor svarer slik på om selskapet har dokumentert effekten av elektrifisering som klimatiltak i større sammenheng enn isolert til norsk sokkel.

- Olje- og gassrelatert industri står for nær ti prosent av de globale klimagassutslippene, så det betyr avgjort noe at vi og andre produsenter bidrar til å kutte om klimamålene skal nås. Når sokkelen elektrifiseres, erstatter vi gasskraft her med fornybart. Når turbingassen da går til et europeisk marked i stedet, tas den inn i en energimiks som i dag bruker alt for mye kull, og gass som dytter vekk kull gir CO₂-reduksjoner. Gass som brukes i et europeisk kraftverk på land vil også ha en mye mer energieffektiv utnyttelse om den forbrennes her enn i en turbin offshore, sier Eek.

Equinor-sjef Eldar Sætre har lagt en plan for å kutte Equinors utslipp fram mot 2050. Her er elektrifisering av plattformer et av de viktigste tiltakene.
Les også

Equinor med milliardfest i britisk havvind

Troll B og C

I midten av januar tildelte Equinor kontrakter for elektrifisering av Troll B og Troll C. Fra før er det klart at det flytende vindmølleprosjektet Tampen Hywind skal gi strøm til plattformer på feltene Gullfaks og Snorre.

Investeringene er anslått til 5 milliarder kroner der omtrent halvparten dekkes gjennom statssubsidier via Enova.

Men selv om det legges opp til store investeringer de neste årene, er det usikkert om tiltaket har særlig klimaeffekt.

Forskningen som Cicero har bidratt med på feltet underbygger det som sivilingeniør Kjell Traa uttalte i Aftenbladet tidlig i januar da det ble klart at Equinor skulle i gang med sin storstilte klimasatsing. Traa påpekte da at tiltaket var dyrt og at utslippene i realiteten bare flyttes.

Asbjørn Torvanger forteller at det i 2014 ble sett på ulike scenarier på elektrifisering av plattformer og for politikk i EU. Dette ble satt sammen og analysert.

Les også

Aker Solutions tildelt kontrakt for elektrifisering av Troll-feltet

Hywind Tampen er et kraftanlegg for flytende havvind som skal gi strøm til oljeplattformer på Gullfaks- og Snorre-feltet. Her dekker staten, via Enova, om lag halvparten av kostnadene på 5 milliarder kroner.
Les også

Kritisk til Equinor: Flytter utslippene fra Norge til Europa

Avhenger av tre forhold

– Hvis du elektrifiserer i Nordsjøen, går utslippene i Norge ned, men når det gjelder effekten i Europa er den mer usikker, sier Torvanger og understreker at reduserte utslipp i Europa, avhenger av tre forhold:

  • Når en plattform elektrifiseres, kan mer gass eksporteres til kontinentet og Storbritannia. Blir gassen brukt i en tysk bedrift og brent der, flyttes bare utslippet fra Nordsjøen til Tyskland. Da har det ingen eller liten effekt. Dersom en bygning i Tyskland har brukt kull og erstatter kull med gass, vil det redusere utslippene.
  • Norsk petroleumsproduksjon er innlemmet i kvotesystemet i Europa. Det er også tysk energi og industri. Taket på europeiske utslipp er politisk bestemt. På kort sikt flyttes bare utslippene. Når Equinor produserer mindre CO₂ i Nordsjøen, blir det tilgjengelige kvoter for en tysk bedrift. Resultatet er at utslippet flyttes internt i Europa.
  • Norge er godt integrert i kraftsystemet i Nord-Europa. Når vi bruker mer kraft i Nordsjøen, kan vi eksportere mindre kraft til Tyskland og må importere mer kraft tilbake til Norge når det er liten vannkraftproduksjon. Da får vi inn mer CO₂ gjennom kraftsystemet til Norge. Dette bidrar til å redusere klimaeffekten av elektrifisering.

– Jeg kan ikke kommentere forutsetningene i andres studier om elektrifisering på norsk sokkel fra 2014. Våre nylige studier i lisensene viser at det vil være lønnsomt å elektrifisere det vi skal jobbe videre med. Vi er også del av det det europeiske kvotesystemet i et EU som etterspør gass framfor kull for å sikre nok energi og mindre CO₂. Vi har tilgang på fornybarkraft i et hjemmemarked hvor kraftoverskudd er hovedregelen i dag, og hvor vi opplever at det er vil være vilje til å til å øke den kapasiteten det vil være behov for, sier Equinors Morten Eek.

Publisert: