• Leder Helge Hammer i Faroe Petroleum Norge AS.

Dette selskapet aukar oljeproduksjonen

Faroe Petroleum hevar nok ein gang forventingane til oljeproduksjonen. — Ambisjonen er å bli blant dei største uavhengige oljeselskapa på norsk sokkel.