Statoil-ansatte i sengekamp

Statoil planlegger storstilt bruk av lugardeling. Men nå advarer tillitsvalgte mot overfylte plattformer.

Publisert: Publisert:

Statoil-tillitsvalgte er bekymret for at oljeselskapet planlegger med vendbare senger på nye plattformer. For administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy kan det bli et stort marked. Foto: Pål Christensen

Da den rødgrønne regjeringen endret reglene for bruk av lugardeling offshore, vakte de sterke reaksjoner blant oljearbeidere.

Tillitsvalgte mente myndighetene kun tok hensyn til oljetoppenes ønsker, og valgte å kjøre over vanlige arbeidere. For mens forskriften før endringen ikke åpnet for lugardeling ved planlagte og normale aktiviteter, ble dette nå endret (se fakta).

I Statoil ga fagforeningene uttrykk for bekymring for at endringen ville bety mer bruk av lugardeling. Nå ser Industri Energi at nettopp det har skjedd. To personer — nattskift og dagskift - må i større grad dele lugar enn før.

Les også

Tjener gode penger på lugardeling

— Det er et veldig press på lugardeling. Når vi har stanser for vedlikehold eller modifikasjoner, bruker de fleste av Statoils plattformer lugardeling, sier Dag Unnar Mongstad, nestleder for sokkelforeningen i Industri Energi Statoil.Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil svarer med at ingen tvinges til å dele lugar med en kollega.

— Lugardeling har vært frivillig. Vi erfarer at det ikke er utfordrende å sikre den kapasiteten vi trenger i de aktuelle periodene, sier han.

Penger spart

Aftenbladet kjenner til at Statoil planlegger storstilt bruk av lugardeling neste år. For 13 revisjonsstanser - omfattende gjennomgang av plattformer (vedlikehold og modifikasjon) - vurderes lugardeling for ni.

For tre revisjonsstanser er planen å leie inn flytende hotell - såkalt flotell, mens den siste skal kjøres uten lugardeling. Og alle Statoils utbygginger i årene framover planlegges med vendbare senger, der nattskiftet og dagskiftet har hver sin side.

Les også

Lover mer bråk om lugardeling

Nå oppfordrer Mongstad i Industri Energi til at Statoil lærer av historien og heller utvider lugarkapasiteten enn å spare inn på boligkvarteret. Det vil være aktuelt for gigantfunnet Johan Sverdrup, hvor utbyggingsløsningen snart skal bestemmes.Mongstad viser til at det er god økonomi i å planlegge med god lugarkapasitet, fordi arbeid med modifikasjon og vedlikehold kan gjøres uten at det rammer produksjonen.

— Vi må lære av tidligere feil. Stadig nye felt får forlenget levetid. Ta Statfjord-feltet som eksempel. Der skulle Statfjord A være tomt for olje i 2003, men nå er produksjonen blitt forlenget til 2020, sier Mongstad.

svp://6925

Svaret fra informasjonsdirektør Lindbæk er at Statoil bygger installasjoner "for sikker og effektiv drift".— Vi legger til rette for ansvarlig bruk av løsninger som sikrer langsiktig og lønnsom virksomhet på sokkelen. Det sikrer også grunnlag for utvikling av marginale felt (prosjekt med forventet presset lønnsomhet, red. anm.).

I trappene

Også hos fagforeningen Lederne er de bekymret for økt bruk av lugardeling. De viser til at overfylte plattformer går ut over arbeidsforholdene og sikkerheten.

— Under en revisjonsstans jobber man gjerne 16 timer i strekk over 14 dager. Da har mange av de eldre arbeidstagerne godt av å få tatt seg en liten strekk i løpet av dagen, men det går ikke ved lugardeling. Mange må sitte i trappene under pauser, fordi det ikke er plass andre steder, sier heltidstillitsvalgt Terje Herland.

Les også

126 må dele seng på Gullfaks

Lederne-tillitsvalgt Hans Fjære Øvrum sier at Statoil har tatt i bruk lugardeling i større grad enn de hadde sett for seg.— Nå ser vi at de nye plattformene tilpasses det nye regelverket, som åpner for at oljeselskapene selv kan avgjøre lugardeling. Vi mener at det ikke var intensjonen med endringen og at Statoil trekker regelverket for langt. Nå må politikerne endre regelverket for å begrense bruk av lugardeling, sier han.

Derimot mener Statoil at de i samarbeid med fagforeningene er enige om grunnlaget for når nattarbeid skal anvendes - og lugardeling dermed blir aktuelt. Lindbæk viser til at dette kompenseres, noe forskriften også krever.

— Vi forholder oss til at rammeforskriften åpner for bruk av nattarbeid under revisjonsstanser, og opererer innenfor det myndighetene har gitt rom for, sier informasjonsdirektøren.

Publisert:

Grethe Bodil Helgesen sørger for rene sengeklær i en lugar på Ekofisk-feltet. Nå er oljearbeidere bekymret for at flere må dele lugarer offshore. Foto: Jon Ingemundsen