• Goliat er verdens nordligste produksjonsenhet, lokalisert i Barentshavet utenfor Hammerfest. Fredrik Refvem

Goliat-utslipp blir henlagt av statsadvokaten

Statsadvokaten har henlagt Goliats gjentatte utslipp av svarte kjemikalier på grunn av bevisets stilling.