Full splid om sokkelkuttene i Statoil

Statoil vil kutte i bemanningen offshore med 600 årsverk. Fagforeningene står steilt imot. Safe hevder «utsatt vedlikehold» på plattformene har økt med 24 prosent på to år.

Publisert: Publisert:

Tere S. Enes er sokkelleder i fagforeningen Safe i Statoil. Foto: Kristian Jacobsen

 • Elisabeth Seglem
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Ansatte i Statoil er redd sikkerheten deres blir truet dersom selskapet omorganiserer vedlikeholdsarbeidet og kutter i bemanningen offshore.

– Vi har dokumentert en masse utestående vedlikehold allerede, sier sokkelleder Terje S. Enes i Safe i Statoil.

Fagforeningen har laget en oversikt over såkalt «utestående korrektivt vedlikehold». Den viser at utestående arbeid, økte fra 160 årsverk til 199 årsverk, det vil si 24 prosent, fra november 2014 til mars 2016.

Tusenvis av timer

Tusenvis av vedlikeholdstimer innenfor fagområdene elektro, instrument og mekanisk er skjøvet ut i tid, ifølge fagforeningen.

– Dersom vi reduserer i bemanningen og går bort fra dagens vedlikeholdsstrategi til fordel for kampanjebasert vedlikehold, vil det absolutt få betydning. Periodevis vil plattformene i framtiden være betydelig lavere bemannet enn ordinær grunnbemanning, sier Enes.

Pressekontakt hos Statoil, Morten Eek, tilbakeviser dette.

– Utviklingen i utestående korrigerende vedlikehold (KV) på norsk sokkel er nedadgående, slik vi også har rapportert til Ptil. I perioden 2013 til og med 2016 er nedgangen i antall utestående timer på 65 prosent, sier Eek.

Aftenbladet fortalte onsdag at en Aker-ansatt 11. september i fjor oppdaget rustskadde plugger på Sleipner A-plattformen. I verste fall kunne tabben resultert i en alvorlig gasslekkasje. Feilen ble oppdaget i 2010, men Statoil fullførte aldri utskiftningen, ifølge en intern gransking.

Brøt samarbeid

Statoil-ledelsen orienterte i august i fjor de ansatte om sin beslutning om å redusere bemanningen offshore med 600 årsverk. Dette kan de trolig gjøre uten oppsigelser og sluttpakker. Det skal skje gjennom programmet «driftsbemanning 2016-2019».

Fagforeningene Safe, Lederne, Industri Energi (IE), Tekna og Nito brøt alle samarbeidet med Statoil-ledelsen.

«Summen av disse endringene vil svekke sikkerheten og produksjonseffektiviteten på våre installasjoner,» advarte de ansatte i et brev til ledelsen.

STATOILS KRISEHELG: To gasslekkasjer og en brann

4000 jobber offshore for Statoil

I dag er det omlag 4000 ansatte i Statoil i sokkelbemanningen, Utvikling og produksjon Norge (UPN). Blant disse er det også landansatte.

Også i fagforeningen Industri Energi i Statoil skaper kuttplanene bekymring.

– Det er en stor sjanse for at sokkelkuttene får uheldige konsekvenser, mener sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Statoil.

– Vi står så langt fra hverandre som det går an å komme, sier sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Statoil, etter forhandlinger med Statoil-ledelsen om bemanningskutt på norsk sokkel. Foto: Anders Minge

Statoils gransking av hydrogenlekkasjen på Mongstad sist høst, viste at den kunne endt med tap av menneskeliv. Mangel på vedlikehold og risikoforståelse var en bakenforliggende årsak.

– Vi skal ikke ha en større bemanning enn det vi har oppgaver til. Men så langt har vi ikke ikke sett oppgave- eller aktivtetsbortfall som gjør at vi kan redusere med en eneste person, mener Per Steinar Stamnes.

Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil var øverste ansvarlig da vedlikeholdet på Mongstad-raffineriet ble halvert, til tross for advarsler, ifølge Dagens Næringsliv.

Sokkelbemanning snart klar

Statoil har laget en anbefaling til dimensjonering sokkelorganisasjonen, hvor risiko- og konsekvensvurdering er en del av dette. Denne sendes ut for lokal involvering i neste uke , bekrefter pressekontakt Morten Eek.

Tre fagforeninger av fem har deltatt i arbeidsgruppene. De har tatt for seg installasjon for installasjon og sett på bemanningsrammer sammen med Statoil-ledelsen.

– Fagforeningene er ikke enige i anbefalingene som sendes ut på høring. Alle tilbakemeldinger og kommentarer blir med i drøfting og behandling før beslutning.

- Vår tilnærming er at det er en styrke å kunne arbeide sammen i partssammensatte grupper og få fram de beste løsningene. Men vi er ikke enige om alt, og det er et krevende arbeid, sier Morten Eek.

Ifølge sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Statoil er fagforeningene svært uenige med Statoil-ledelsen.

– Vi står så langt fra hverandre som det går an å komme, sier Stamnes til Aftenbladet.

Den endelig beslutningen om framtidens sokkelbemanning skal tas i slutten av mars.

– Vi har gitt vår første tilbakemelding og er i en prosess, men vi er grunnleggende uenige per dags dato, sier han.

Diskusjonen dreier seg om organisering, årsverk og antall hoder som bemanningen skal reduseres med.

Nødvendige kutt

Petroleumstilsynet (Ptil) har advart om at kutt og effektivsering ikke må gå på bekostning av sikkerheten. Mye av effektiviseringen og reduksjonene har vært nødvendige, sier pressekontakt Eileen Brundtland.

– Fram til nå har selskapene hatt noe å gå på. Spørsmålet er om de fremdeles har det, etter alle kuttene. Har de marginer for å takle det uforutsette, og har de beholdt nødvendig kompetanse for å identifisere og håndtere risiko? Dette er problemstillinger vi jobber mye med i Ptil for tiden, sier hun.

POLITIET: Etterforsker mer enn 16 sokkelsaker

Statoil-direktør etter møte med Petroleumstilsynet: - Dette er en situasjon vi tar på største alvor- Knallharde krav til Statoil på Heimdal

Fagforeningen Safe hevder Statoil alt har redusert bemanningen offshore.

– Det har vært en slag «snikreduksjon» i bemanningen allerede. Det ble innført en slags inntaksstopp i forbindelse med «driftsbemanning 2016–2019». Etter det er ikke ansatte som går av med pensjon blir erstattet, sier sokkelleder Terje S. Enes i fagforeningen Safe i Statoil.

Safe og Lederne har valgt å ikke delta i det formelle samarbeidet med ledelsen om sokkelkuttene.

– Vi er spent på hva som kommer ut av dette. De har sittet i lag i tre måneder og skal komme med en innstilling neste uke, sier Enes.

– Vi har imidlertid involvert alle våre medlemmer i de ulike fagavdelingene, og fått mange tilbakemeldinger som bygger under vårt innstilling om å ikke redusere noe i bemanningen på sokkel. Dette vil vi spille inn i den videre prosessen som skal gå i de lokale formelle fora.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Oppfordrer til Halloween-feiring for de minste barna

 2. Sykefraværet gikk ned, men ikke nok. Nå får de en sjanse til

 3. To nye smittetilfeller i Sandnes onsdag

 4. Silje fikk topp­karakterer og er ingeniør. Nå jobber hun i kles­butikk

 5. Gutt påkjørt på Bryne

 6. Klar melding til egen minister: Grav ut Domkirken!

 1. Equinor
 2. Oljekuttene
 3. Oljepris
 4. Industri
 5. Fagforening