Eldar Sætre: Equinor er klar til å bygge ut havvind i Norge

– Jeg har sagt at vi er jo her vi, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. Nordsjøen er perfekt for flytende havvind og Equinor kan bygge - men ikke uten milliardstøtte vel å merke.

Konkurransedyktige støtteordninger kan være en vei å gå for å utvikle et såkalt rammeverket for flytende havvind i norske havområder. - Vi er fortsatt helt avhengig av støtteordninger for å utvikle ny teknologi og få kostnadene ned på et nivå som er konkurransedyktige mot bunnfaste vindmøller, sier Sætre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Før sommeren åpner regjeringen ett eller to områder for produksjon av kraft på flytende anlegg til havs, skrev Aftenbladet onsdag.

Timingen er bra for Equinor. Selskapet er engasjert i flere store vindprosjekter til havs i utlandet, med både bunnfaste og flytende vindturbiner. De produserer allerede strøm.

I tillegg er det planer for nye utbygginger. Eldar Sætre, konsernsjefen fra Sandnes, ramser opp:

Equinors vind i verden

– Vi jobber for å få til store prosjekter på østkysten av USA, et svært prosjekt i Storbritannia, Doggerbank, så har vi tatt flere viktige posisjoner i Polen og i tillegg til Hywind Tampen på norsk sokkel. Dette er prosjekter som ikke er kommet skikkelig i gang, men som ligger foran oss, sier han til Aftenbladet.

Les også

Rogalandsnaturen tåler ikke mer vindkraft

Slik ser Equinor for seg flytende vindturbiner kan levere strøm til plattformer i Nordsjøen. Tanken er å kutte Co2-utslipp ved å stenge ned gassturbiner offshore.
Hywind Tampen

Motstanden mot vindkraftutbygging på land her hjemme, i uberørt norsk natur, har tatt seg kraftig opp. Ikke minst i Rogaland har flere, blant dem turistforeningen, tatt til orde for å stoppe ytterligere utbygging. Flere peker på havvind som en mulig ny, norsk industri.

– Ja, vi får spørsmål om havvind

Eldar Sætre nikker bekreftende når vi spør om Equinor ofte får spørsmål om hvorfor ikke Equinor bygger ut vindkraft utenfor Norskekysten.

– Og jeg har sagt at vi er jo her vi, sier Sætre og smiler.

Men i norske havområder vil det være snakk om flytende vindmøller på grunn av havdypet. Og flytende vindturbiner koster mer å bygge ut enn bunnfaste løsninger, som etterhvert kan bygges med lite eller ingen offentlig støtte. Flytende og bunnfast havvind kan ikke sammenlignes, forteller Equinor-sjefen.

– Flytende vindmøller er på et helt annet kostnadsnivå. Det ser vi på prosjektene våre Hywind Scotland (åpnet 2017 red. anm.) og Hywind Tampen (som avventer statlig Enova-støtte). Vi er fortsatt helt avhengig av støtteordninger for å utvikle ny teknologi og få kostnadene ned på et nivå som er konkurransedyktige mot bunnfaste vindmøller, sier Sætre.

Så det må være vilje til å få på plass et rammeverk, en samling av støtteordninger, dersom en ønsker å bygge et industrieventyr basert på havvind langs Norskekysten, påpeker Equinor-sjefen.

Sætre har også forslag til hvordan staten kan legge til rette for støtteordninger som vil friste til utbygging av flytende havvind.

Equinor var først i verden med en «park» av flytende vindturbiner: Fem Hywind-turbiner har produsert strøm utenfor Aberdeen siden 2017.
Les også

Dansk energigigant hoppet av oljekarusellen og tjener mer penger på vindkraft

Les også

Derfor blåser MDG og resten av Stortinget i sterke advarsler mot havvind

Vind på auksjon

– Vi tror et auksjonsbasert rammeverk kan være veien å gå. Da får en konkurranse om prosjektene. Det betyr at selskapene byr på rammevilkår for utbyggingen. Det er dette vi ser blir brukt i de fleste andre land, sier Sætre.

Equinor har vært gjennom og vunnet flere auksjoner på havvind-lisenser blant annet langs østkysten av USA. Der har selskapet sagt at de ser store muligheter for både bunnfast og flytende havvind.

Sætre forklarer at selskapene som vinner auksjonen og får produsere elektrisitet i et gitt havområde, er de som mener de kan klare seg med minst mulig økonomisk støtte.

– Laveste bud vinner. Det sikrer at en ha den mest konkurransedyktige støtteordningen. Det har vi pekt på som en mulighet for å utvikle rammeverket for norske havområder, sier Sætre.

Hywind testturbin utenfor Karmøy er utgangpunktet for Equinors havvindteknologi.
Les også

Rosenberg drømmer om vind-eventyr

– Nordsjøen er perfekt

Industriell skala, en viss størrelse, er nødvendig for å få til ytterligere utvikling og modning av flytende havvind. Og utsiktene på norsk sokkel er spennende, mener han.

– Ja, det er store områder og Nordsjøen er perfekt med masse vindressurser, men det må jo også være en etterspørsel. Så en må jo se om behovet er her eller et sted langt fra Norge. Det er mye som må til, sier han.

– Hva trengs av støtteordninger?

– Vi tror det vil gå en del år, kanskje fram mot 2030, før flytende havvind er på samme nivå som bunnfast havvind. Men det kan gå raskere hvis kostnadene går raskere ned enn vi tror. Men det vil nok ta tid før vi får en industriell satsing i en viss skala her.

– Men Equinor står altså klar til å bygge ut?

– Ja, hvis prosjektene er gode nok så er ikke geografi noen hindring. Enorme havområder på verdensbasis kan utnyttes når flytende havvind er kommersialisert. Da kan Norge bli en stor eksportør av varer og tjenester til denne industrien, sier Equinor-sjefen.

Under et besøk i Stavanger i vår, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen at han mener Enova kan bruke oppsparte penger til å støtte utbyggingen av Equinors vindkraftprosjekt Tampen Hywind.

For det er per i dag ikke lønnsomt å bygge vind offshore i Norge. Blant annet fordi elektrisitet er ganske billig i Norge på grunn av mye fornybar vannkraft.

Japan har dype havområder og har lenge vært interessert i flytende havvind. Allerede i 2012 var en delegasjon på plass utenfor Karmøy for å studere den første Hywind-turbinen til Equinor (Statoil den gang).
Les også

Equinor vil tjene mer penger ute i verden - åpner kontorer i flere land

Equinor har totalt brukt over 20 milliarder kroner på sine havvind-prosjekter.

Senest i februar inngikk Equinor og Korea National Oil Corporation (KNOC)en intensjonsavtale for sammen å undersøke mulighetene for utvikling av kommersiell flytende havvind i Sør-Korea.

Selskapet har også diskutert flytende havvind blant annet utenfor Japan, California og Hawaii. Men det er fortsatt bunnfaste installasjoner som har klart best utsikt til å være lønnsomme uten støtteordninger.

Publisert: