• Den avrevne D-legger på «Alexander L. Kielland» ble slept inn til Åmøyfjorden ved Stavanger i slutten av mars 1980. Egil Eriksson

«Kielland»-ulykken: Hadde pålegg for sprekker og skader i stag, fikk likevel utsatt fireårskontrollen

Bare noen få uker før «Alexander L. Kielland»-ulykken inspiserte Det Norske Veritas plattformen før den skulle klargjøres til boreoppdrag for Shell på britisk sokkel.