• Oppdrettsanlegg i Norge har fått store inntektsøkninger de siste årene. Nå vurderes også høyere skattelegging av denne bransjen. Jonas Haarr Friestad

Fiskeoppdrettere kan få høyere skatt

Både havbruk og fiskeoppdrettsnæringen er bransjer som kan få enda strengere skattlegging enn det som er tilfellet i dag. Hvordan kan ambisjoner om vekst og videre investeringer gå hånd i hånd?