• Bjarne Kapstad og advokat Svein Drangeid vant ikke fram med anken til Høyesterett. Jarle Aasland

Ekofisk-saken avvist av Høyesterett

Bjarne Kapstad trodde støtten fra Statens arbeidsmiljøinstitutt skulle gjøre anken til Høyesterett til plankekjøring. Så feil kunne han ta.