• Direktør Leiv Lunde ved Fridtjof Nansens Institutt hevder globaliseringen skaper bedre vilkår for teknologiske gjennombrudd og spredning av ny teknologi.

Vil vekke klimaoptimisten med globalisering

Globalisering kan være med på å løse klimaproblemet, mener direktør Leiv Lunde ved Fridtjof Nansens institutt.