• okonomi02.jpg

Oljegodene er verdt 222.000 kroner

Verdien av frynsegodene som brer om seg i oljebransjen, er verd mer enn første øyekast viser. Skatteekspert Oddgeir Wik har regnet ut at frynsegodene tilsvarer et lønnstillegg på 222.000 kr.