• Jonas Haarr Friestad

3400 Equinor-ansatte mistet telefonforbindelse

Ved en feiltagelse har Telenor koblet ut abonnementene til 3400 Equinor-ansatte som har bedrifts-abonnement hos Telenor.