• En stor global økning i bruken av elbiler vil føre til lavere vekst i etterspørsel etter olje. Her fra Teslas ladestasjon på Vikeså. Tommy Ellingsen

Elbil-vekst fører til lavere etterspørsel etter olje

Veksten i etterspørsel etter olje forventes å avta fra 2025, noe som blant annet skyldes storstilt oppsving i bruk av elektriske biler.