• Jens Bartholmes fra EU-kommisjonen sier smarte byer er et viktig satsingsfelt for EU. Bare i løpet av 2014 og 2015 vil EU dele rundt 9 milliarder kroner fra fond som tar i seg innovative tiltak i europeiske byer. Fredrik Refvem

EU deler ut milliarder til smartbyer

Stavanger kan få ut 45 millioner kroner fra EU som pilotby for EU. Totalt deler EU ut 9 milliarder kroner over to år til smarte byer i Europa.