• Høg-Jæren vindpark ligger ved Hellandsmyr i grenseområdet mellom kommunene Time og Hå.

8 av 10 sier ja til vind på land

Ingen energikilder øker mer i popularitet enn vindmøller på land, viser TNS Gallup sitt klimabarometer. Men ungdommens klimainteresse har smeltet bort.