–Forventer at Anne Myhrvold følger opp

– Veldig alvorlig at det kunne gå så langt at Goliat-plattformen fikk oppstartstillatelse.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet i samtale med Hilde-Marit Rysst i Safe.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– At Eni ikke fulgte etterrettelig opp pålegg og brudd på regelverket forventer og tror vi var en sterk oppvekker for tilsynet, sier Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i Safe som organiserer norske oljearbeidere.

Rysst mener at Petroleumstilsynet i Goliat-saken fikk oppleve i praksis det mange har fortalt de; at bedriftene raskt gir festtaler til Petroleumstilsynet som de ikke alltid følger opp i praksis.

Rysst syns det er veldig alvorlig at det kunne gå så langt at Goliat-plattformen fikk oppstarttillatelse, selv om Eni i praksis ikke hadde kontroll på installasjonen.

Les også

Industri Energi: - Svakt tilsyn en fare for sikkerheten

– Må følges opp i praksis

Dette skulle aldri ha skjedd, og det viser at Ptil på ingen måte kan ta for gitt at en bedrift tar Ptil sin myndighet til etterretning. Lovnader og oppfølgingspunkter må følges opp i praksis, bemerker Rysst.

Hun minner om at Arbeids- og sosialdepartementet tidligere har bedt Petroleumstilsynet om å bli hardere i klypa. Nå påpeker også Riksrevisjonen dette, noe Safe ser positivt på.

Safe var tilhenger av at Riksrevisjonen gjorde en gjennomgang av Petroleumstilsynet. Konklusjonen til Riksrevisjonen viser at det var riktig og viktig, mener Rysst.

– Riksrevisjonens slår i stor grad fast det vi har hevdet og som er vårt inntrykk av måten Petroleumstilsynet jobber på. Dette var også bakgrunnen for at vi støttet en gjennomgang av tilsynet, sier Rysst.   

Hun mener at ting kan tyde på at Petroleumstilsynet parallelt med granskingen har innsett at jobben de gjør ikke er god nok, og derfor har satt i gang forbedringstiltak.

–Men det er nå arbeidet starter. Tilsynet har fått en arbeidsordre, og nå forventer vi at tilsynsjef Anne Myhrvold følger dette opp, dette har vi tillit til at hun også gjør, sier Rysst.

Opplevde stor svikt

Industri Energi krevde i 2017 at Riksrevisjonen gransket Petroleumstilsynet. Bakgrunnen var at forbundet mente at Petroleumstilsynet ikke gjorde jobben sin godt nok i forbindelse med at oljeprisfallet, oppsigelser og kostnadskutt påførte bransjen store sikkerhetsutfordringer.

– Det var en grunn til at vi sendte brevet. Vi var i en situasjon der vi oppfattet at flere ting sviktet i trepartssamarbeidet og partssamarbeidet. Hele næringen var ikke i nærheten av å være i balanse. Samarbeidet var på et meget labert nivå, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen var at ingen kunne kreve granskinger, det var bare Riksrevisjonen på eget initiativ som kunne gjøre dette. Noe Riksrevisjonen også satte i gang i 2017.

Når rapporten nå foreligger mener Alfheim at den ikke byr på overraskelser. Sakene som Riksrevisjonen har gått gjennom sammenfaller med det synet Alfheim og Industri Energi hadde da sakene om Goliat, «Songa Endurance» og Mongstad rullet. Riksrevisjonens gjennomgang begrenser seg til disse sakene i årene fra 2013 til 2017.

– Goliat-saken er et bilde på denne tidslinja at det ikke var godt nok, verken fra Petroleumstilsynets eller operatør Enis side. De siste par årene opplever vi at både at Eni (nå Vår Energi) og Petroleumstilsynet har tatt trepartssamarbeidet på alvor.

Les også

– At en tilsynsmyndighet tillater seg å mase i fire år, er ganske spesielt

Må lære av feilene

Alfheim påpeker at arbeidet med Stortinget sikkerhetsmelding og den såkalte Engen-rapporten i fjor, har vært viktige pådrivere for trepartssamarbeidet. Han roser Anniken Hauglie for måten hun har fulgt opp signalene til engen-utvalget, blant annet med beskjed til Petroleumstilsynet om å bli sterkere i klypene og ha flere tilsyn.

– Dette merker vi også har skjedd. Tilsynene er blitt hyppigere og tilsynet er blitt litt sterke i klypene, sier Alfheim, som mener at både selskapene, tilsyn og arbeidstakerorganisasjoner har ansvar med å følge opp at systemet skal være levedyktig framover.

-Selv om dette viser at det var en ubalanse i perioden 2013 til 2017 som Riksrevisjonen har gått gjennom – og vi med Engen-utvalget har fått dette på et annet spor – må partene sette seg ned og lære av det som er kommet fram, sier Alfheim.

Publisert: