• Flyteriggansatte er i havn med årets lønnsoppgjør. Bildet viser «Cosl Pioneer», og bak denne «Cosl Innovator». Jon Ingemundsen

Flyteriggansatte får 20.000 kroner

Flyteriggansatte og ansatte innenfor plattformboring får et generelt tillegg på 20.000 kroner.