• Overlevende fra «Kielland»-ulykken er klar på at det må en ny gransking til for å få avdekket de faktiske forholdene rundt ulykken. Fra venstre: Per Mangseth, Harry Vike, Kåre Magne Kvåle og Anders Helliksen. Helliksen er med i «Kielland»-nettverkets styre. Pål Christensen

Erna Solberg sa nei, men nå åpner kontrollkomiteen døra for etterlatte etter «Kielland»-ulykken

I dag skal «Kielland»-nettverket overbevise kontrollkomiteen på Stortinget at ubesvarte spørsmål «Kielland»-saken må tas opp igjen og granskes på nytt.