• Produksjonen på Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet startet produksjon like før jul. Nå er produksjonen stanset. Marie von Krogh

Produksjonen på Aasta Hansteen stanset grunnet lekkasje

Gassproduksjonen på Aasta Hansteen-feltet er stanset grunnet en gasslekkasje mandag ettermiddag.