• Boreriggen «Scarabeo 8» tilhører Saipem og skal neste år på jobb for ENI på Goliat-feltet i Barentshavet. I mellomtiden blir det jobbet på spreng hos Westcon i Ølen for å få riggen ferdig.

Innleide firma bryter loven

Flere av Westcons underleverandører bryter arbeidsmiljøloven, sier tilsyn. Westcon har hovedansvaret for at reglene følges, påpeker Fellesforbundet.