• 29 arbeidsledige ingeniører møtte opp da Kompetansetorget informerte om mulighetene til å søke om praksisplasser i Ipark-bedrifter på Ullandhaug.Torhild Kalstø, koordinator for Kompetansetorget, til venstre. Bjørn Bjelland (Ross Offhore), Lars Dalsegg (Eni Norge), Geir Ove Nesvik (Landmark/Halliburton), Helge Aarseth og Olena Yelis (WorleyParsons, Rosenberg) står alle uten jobb som følge av oljenedturen. Siste arbeidssted i parentes. Fredrik Refvem

LO kritisk til «NAV-konkurrent»

Kompetansetorget bør overlate til NAV å formidle praksisplasser for oljeledige, mener distriktssekretær Øystein Hansen i LO i Rogaland