• Per Ove Eikeland tror at Konkraft-rapporten kan være noe overambisiøs med tanke på norsk gass' plass i EU. Her fra Kårstø. Gassco

Gass kan bli mindre populær i Europa