Oljehjelpere i Stavanger kjemper for livet

Bengt Hope i Petrad får ikke lenger statlig hjelp til oljeprogram for utviklingsland. Nå må Petrad kjempe for hver krone for å få penger til opplæringsprogram for utviklingsland.

I løpet av 25 år har 25 000 mennesker fra utviklingsland deltatt på opplæringskurs i oljeforvaltning hos Petrad i Stavanger. Nå kutter staten båndene til Petrad og vil gjøre tjenestene selv fra Oslo.

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

-Mange har vært interessert i å stable Petrad på beina igjen. Men vi er avhengige av et bredt samarbeid med kommuner, fylket, næringslivet og andre sentrale parter for å fortsette med opplæringsprogrammene (se fakta), sier Petrad-direktør Bengt Hope til Aftenbladet.

Det er for tiden glissent i kontorene som Bengt Hope disponerer i samme bygg som Petroleumstilsynet på Ullandhaug. Personer forsvant ut dørene i fjor, og nå er det kamp om pengene for at Petrad skal leve videre.

LES OGSÅ:

Les også

Norsk oljehjelp til Hellas

Les også

Norsk oljehjelp til Cuba - trosser USA

Les også

Ghana - oljenasjon i startgropen

Vraket av staten

Bakgrunnen er nemlig den at stiftelsen Petrad, som ble opprettet av staten i 1989, for å bistå utviklingsland med oljeforvaltning og teknisk kompetanse, har mistet støtte i staten.

I 2015 konkluderte regjeringsadvokaten med at tildeling til stiftelsen Petrad ikke er i tråd med statlige anskaffelsesregelverk. Med det forsvant den økonomiske garantien fra Norad som finansierte opplæringsprogrammene for utviklingsland.

Særlig er det 8-ukers programmene til Petrad som har bidratt til å bygge oljeforvaltning i mange asiatiske og afrikanske land.

Petrad, som altså var opprettet av staten, kom da i en situasjon der de må konkurrere med andre om å vinne statlige anbud. Petrad er klar, men problemet er bare at det så langt ikke har vært utlysninger av statlige anbud innen petroleumsopplæring som Petrad kunne søke på.

Da det ble klart at tildelingene til Petrad ikke er i tråd med anskaffelsesregelverket, kunne staten lemmet Petrad inn i den statlige virksomheten og nedlagt stiftelsesformen for å sikre Petrad videre liv.

– Alt på plass i Stavanger

I stedet kommer nå Utenriksdepartementet via Norad til å lage et eget opplæringsprogram som sekretariatet for bistandsprogrammet Olje for utvikling (Ofu) i Oslo tar seg av. Dette var tjenester som Petrad tidligere leverte.

Direktør Bengt Hope er kritisk til at staten skal bruke penger på å lage et nytt opplæringsprogram, men er klar på at han vil kjempe videre.

– Opplæringsprogrammene som Petrad har levert i 25 år (som nå Ofu vil overta) forutsetter bruk av relevant faglig kompetanse som er spisset inn mot behovene i oljeutviklingsland. På Petrads 8 ukers programmer er det vanlig at over 50 ulike forelesere bidrar, og vi benytter den beste kompetansen til dette fra store deler av Norge, men spesielt fra oljefagmiljøene i Stavanger. Det har tatt mange år å bygge opp den kvaliteten 8 ukers programmene har, sier Hope og legger til:

-Jeg stusser på at det igjen skal brukes bistandspenger på å bygge opp et nytt opplæringsprogram når det finnes et ferdig program, med dokumentert nytteverdi og høy anseelse ute i verden fra før. De faglige ressursene, infrastrukturen, bedriftene som besøkes gjennom opplæringen ligger i Stavanger-regionen, sier Hope.

Petrad-direktør Bengt Hope er betenkt over at staten skal bruke penger på å lage et nytt opplæringsprogram når det allerede finnes fra før.

– Billigere for staten

Foreløpig har Olje for utvikling ikke konkludert med hvilke program som skal tilbys.

– Hvorfor er det nødvendig å erstatte de tjenestene som Petrad har levert siden 1989 – og ikke benytte seg av tilbudet og kompetansen som allerede er innarbeidet?

– Hovedformålet med anskaffelsesregelverket er å sikre effektiv ressursbruk i det offentlige. Et oppdrag for denne typen tjenester vil dermed enten måtte konkurranseutsettes gjennom en åpen anbudsrunde, eller utføres av staten selv. Etter en vurdering av behovet for opplæringstjenester til Ofu ble det konkludert med at staten ved Norad selv skal koordinere og administrere hele Ofu-programmets opplæringsbehov, sier Kristin Enstad i utenriksdepartementets kommunikasjonsavdeling.

– Hvilke administrative merkostnader fører det med seg at Ofu selv skal stå for denne ordningen?

– Utenriksdepartementet anser at løsningen hvor staten/Norad selv koordinerer opplæringstilbudet i Ofu-programmet vil innebære økonomiske besparelser sammenlignet med kostnadene som tidligere var knyttet til Petrads utførelse av disse tjenestene, svarer Enstad.

– Betyr dette i realiteten at UD/Norad ikke lenger anser Petrad som nødvendig når Staten selv ønsker å utføre dette arbeidet?

– Når det gjelder opplæringsaktiviteter innenfor Ofu-programmet har vi konkludert med at staten selv vil koordinere disse oppgavene. Dersom Ofu skulle trenge ekstern bistand vil dette bli anskaffet etter en anbudsprosess.

Petrad sikter mot 2018

Petrad har i dag ingen avtaler med Ofu eller Norad. På grunn av manglende finansiering kunne ikke 8-ukers programmet til Petrad gjennomføres i 2016. Heller ikke i år blir det. Nå sikter Petrad på å levere programmet i 2018 og er i diskusjon med flere samarbeidsparter.

-Etterspørselen etter programmet har vært, og er stor. Utviklingslandene vet hva de får her. I Petrad arbeider vi ut i fra at det skal være mulig å fortsette med våre programmer, men det kommer også litt an på hvilke program Olje for utvikling sikter seg inn på, sier Bengt Hope.

Han erkjenner at nye tider krever nye tanker når det gjelder finansiering av programmene.   

-Vi har noen pågående oppdrag og god kontakt med potensielle oppdragsgivere som kan være med å sikre oss videre i vårt arbeid med kompetanseutvikling i petroleumsnasjoner. Vi har innsett at tiden er inne for å jobbe på nye måter, og vi sikter oss inn mot en tettere kopling med nye samarbeidspartnere, særlig i Rogaland.

LES OGSÅ:

Les også

 1. Bevar Petrad

 2. Petrad holdes så vidt i live

 3. Petrad får pris for kompetansedeling

Publisert:
 1. Petroleumstilsynet
 2. Norad
 3. Stavanger
 4. Bistand
 5. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Hele livet lurte Tor på hva som skjedde da faren styrtet i døden med jager­fly. Så opprettet kona en hemmelig kon­takt

 2. Ingenting rocket på Sandnes’ nye festplass

 3. Veton Berisha etter hat tricket: – Serie­gull med Viking ville vært det største

 4. Gikk fra Sandnes til Kristiansand av én spesiell grunn: – Det har vært litt av en tur

 5. Mia Gundersen og Espen Hana er aller best når de får skuldrene ned, puppene opp og herjer med seg selv

 6. Da det var trøbbel med skoene i «Skal vi danse», visste hun at løsningen lå i Hillevåg