Lederne mener «hard HR» truer ansatte

Amerikansk-inspirerte HR-avdelinger svekker de ansattes rettigheter, mener Lederne. — Jeg fikk dårlige karakterer fordi jeg var kritisk, sier hovedverneombud Hans Fjære Øvrum i Statoil.

Publisert: Publisert:

Hans Fjære Øvrum i Statoil Foto: Privat

Personalavdelinger i stadig flere norske bedrifter skiftes ut med amerikanskinspirerte rene Human Resources (HR)-avdelinger. — To av tre opplever de nye personalavdelingene som et rent serviceorgan for toppledelsen, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Undersøkelsen han viser til er Norsk Ledelsesbarometer, gjennomført av De Facto på oppdrag fra organisasjonen Lederne.

— Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Undersøkelsen vår viser at innføringen av strategisk ”hard” HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier Brekke i en pressemelding.

Verneombud fikk stryk

Hans Fjære Øvrum i Statoil er hovedverneombud for Lederne på Gullfaks A. For ett år siden var han så bekymret over utviklingen i Statoil og særlig karaktersystemet People@Statoil, at han valgte å stå fram med sine erfaringer.

Les også

Statoil gir ansatte karakterer

— Jeg fikk selv dårlig karakter som tydelig verneombud og tillitsvalgt. Jeg ble beskrevet som illojal i systemet. Jeg så først humoren i det, men det var tøft å bli fortalt at jeg ikke leverte som arbeidstaker, sier Øvrum til Aftenbladet.De store oljeselskapene har på mange måter ledet an i utviklingen med mer målstyring, karakterer og kartlegging og tilbakemeldinger til de ansatte.

— De har ressursene til. Dette er dyre systemer som skaper masse arbeid og krever mye å drifte. Ledere som må bruke mye tid på systemene, sier Øvrum.

I Statoil og andre store selskaper, er det vanlig å belønne gode ledere med bonus eller lønn justert etter hvor gode karakterer den enkelte oppnår.

— Det ligger mye styring i et slikt system. Jeg tror ikke det skaper en effektiv organisasjon, sier Øvrum.

Lite forhandlingsrom

Brekke mener at trenden med ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller, og det som betegnes som «hard HR», vil gå kraftig ut over bedriftsdemokratiet, noe han mener verken tjener bedriften eller de ansatte.

  • Om ikke bremsene settes på snart er det en overhengende fare for at den norske modellen med åpen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen år er borte, erstattet av den amerikanske HR-modellen, advarer han.

Og legger til at de nye ledelsesmetodene langt på vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedriftene.

Les også

Shells karakterbok avgjør lønnen

— Mål settes ovenfra, og de ansatte får kun påvirke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med sin nærmeste leder. Mange av disse topplederne er ansatt på bakgrunn av teoretisk utdannelse og mangler elementær opplæring i arbeidslivets spilleregler. Få har personlig arbeidserfaring eller har gått i gradene i bedriften, sier han.Lederne mener at:

De «harde» HR-modellene et annet syn på ledelse enn det som har vært tradisjonen i norske bedrifter.

Ifølge Ledernes forskning fungerer ”hard”HR som disiplinerende systemer for de ansatte. Ansatte skal kartlegge og kartlegges, holdninger og atferd regnes inn som kompetanse.

Strategisk styring

Bitten Nordrik i De Facto har uttalt at «hard» HR-ledelse er en ovenfra-og-ned-måte å tenke ledelse på.

— Tidligere kom vi fram til kompromissbaserte løsninger. Hvis jeg skal sette det litt på spissen handler strategisk eller ”hard” HR om manipulering av menneskelige myke faktorer, sier hun, ifølge Lederne.

Les også:

Publisert: