Ny rapport fra FNs klimapanel: Innen 2030 må klimautslippene halveres

I løpet av det neste tiåret må drastiske systemendringer til for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

For å holde oppvarmingen under 1,5 grader må de globale bidragene være mellom 40 og 50 prosent lavere i 2030 enn i dag. Den største norske utslippsdriveren er olje- og gassvirksomheten, her representert ved Ekofisk-feltet til ConocoPhillips.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

FNs klimapanel legger i dag fram en rapport som sammenligner en global oppvarming på 2 grader med 1,5 grader.

Konklusjonen er at en global oppvarming på 2 grader gir betydelig økt risiko for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden sammenlignet med 1,5 grader.

Dersom vi skal unngå en oppvarming på 1,5 grader, må klimagassutslippene reduseres med mellom 40 og 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010.

Gaute Eiterjord: Vi ser allerede mer ekstremvær

Gaute Eiterjord og Natur og Ungdom minner om ekstremværet i sommer, som de mener viste oss hvor farlig klimaendringene allerede er blitt.

– Forskjellen på om vi klarer å begrense oppvarmingen til halvannen grad, eller om det blir mer, er et spørsmål om liv og død. Vi risikerer å ødelegge alle verdens korallrev, og drive millioner på flukt, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Gaute Eiterjord og Natur og Ungdom minner om ekstremværet i sommer, som de mener viste oss hvor farlig klimaendringene allerede er blitt.

– Vi kan ennå unngå at flom, skogbranner, tørke og livsfarlige hetebølger blir normalen, men vinduet er i ferd med å lukke seg, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord

Regjeringas klimapolitikk tar oss til en klode som er tre grader varmere. Det er ikke en framtid vi vil ha.

– Må trappe ned i olja

Hvis dagens politikere skal kunne se oss som er unge i øynene i framtida, må de legge om norsk klimapolitikk totalt. Dette betyr slutten for nye oljeprosjekter i Norge, og at vi må starte nedtrappingen umiddelbart. Vi har allerede funnet langt mer olje og gass enn vi noensinne kan bruke, og regjeringa kan ikke fortsette å dele ut nye olje- og gasslisenser, sier Eiterjord.

Naturvernorganisasjonen Natur og Ungdom mener regjeringen er nødt til å legge om sin klimapolitikk, og starte nedtrapping av olje og gass umiddelbart.

– Hvis dagens politikere skal kunne se oss som er unge i øynene i framtida, må de legge om norsk klimapolitikk totalt. Dette betyr slutten for nye oljeprosjekter i Norge, og at vi må starte nedtrappingen umiddelbart. Vi har allerede funnet langt mer olje og gass enn vi noensinne kan bruke, og regjeringa kan ikke fortsette å dele ut nye olje- og gasslisenser, mener Eiterjord.

Les også

Aldri før målt så mykje regn i Stavanger

Dette må til

Dersom den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader må blant annet dette skje:

 • Utslippene fra industrien på være mellom 75 og 90 prosent lavere i 2050 enn i 2010.
 • Fornybar energi må stå for mellom 70 og 85 prosent av all elektrisitet i 2050.
 • Bruk av kull i elektrisitet er redusert til nær null i 2050.
 • Bruk av lavutslippsteknologi i transportsektoren økes fra rundt 5 prosent i 2020 til et sted mellom 35 og 65 prosent i 2050.

FNs klimapanel legger imidlertid ikke skjul på at dersom målene skal nås, er det behov for en portefølje av tiltak for utslippsreduksjon og tilpasning for alle sektorer og nivåer.

Men selv om det vil være inngripende for mange sektorer, blant annet for kull som nærmest utrangeres som elektrisk energikilde etter midten av århundret, vil det ha store gevinster å holde klimaoppvarmingen på 1,5 grader framfor 2 grader.

Det vil være enklere å oppnå bærekraftig utvikling med større muligheter for å utrydde fattigdom og redusere ulikheter. Ved å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader blir konsekvensene mindre for sårbare grupper som urbefolkninger, små øystater og de minst utviklede landene, samt for Arktis hvor befolkningen er avhengig av landbruk og kystnæringer.

I tillegg vil en oppvarming på over 1,5 grader gi ustabilitet i de marine isflakene i Antarktis og kollaps eller tap av isen på Grønland, noe som vil føre til en havnivåstigning på flere meter i løpet av en periode på hundre til tusen år.

For insekter og dyr på land er det store positive virkninger av å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Risiko for tap og utryddelse av arter øker betydelig dersom den globale oppvarmingen blir på 2 grader.

Men gjennomslag for en strengere klimapolitikk, setter oljeverdier i spill.

Det er også blant årsakene til at Equinor og flere store internasjonale oljeselskaper jobber for mindre strenge klimareguleringer.

Dette kom fram i en artikkel Aftenbladet skrev tidligere i år, som blant annet viste at Equinor er representert i organisasjoner som jobber mot Paris-avtalen. Equinor mener på sin side selskapet er tydelig i sin støtte til avtalen.

Dette kan Norge gjøre

Marius Holm i Zero vil peke på tre områder der Norge kan gjøre en global forskjell:
1) Gjennom elbilpolitikken har vi vist hvordan vi kan skape marked for nye klimaløsninger. Dette trengs på flere områder, feks. innen tungtransport. Da kan vi bidra til rask industrialisering, teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner for løsninger verden trenger.

2) Industrien står for omlag ¼ av verdens CO2-utslipp. En konkurransedyktig industri vil i fremtiden være en industri uten utslipp. Gjennom en forsterket satsning kan Norge utvikle og ta i bruk lav- eller nullutslippskonsepter i de største norske industrigrenene, herunder karbonfangst og -lagring (CCS).

3) Hvis vekstøkonomiene baserer sin energivekst på kullkraft, er klimamålene utenfor rekkevidde. Norges fornybarindustri, finansnæring og kapitalbase kan utvikle sol, vind og vannkraft som utkonkurrer kull og diesel, skaper vekst og utvikling, og bidrar til norsk næringsutvikling.

– Rapporten understreker alvoret i klimautfordringen, og legger ytterligere press på Regjeringen, som i dag legger frem statsbudsjettet for 2019. Regjeringen med Venstre i spissen har et ansvar for at Norges klimainnsats gires opp nå, sier Holm i en pressemelding.

Spesialrapport

FNs klimapanel har involvert 91 forfattere fra 40 land i den siste rapporten. På klimatoppmøtet i Paris i 2015, da 195 land vedtok Paris-avtalen, ble det besluttet å lage en spesialrapport om 1,5 graders global oppvarming for å vurdere følgene av et slikt temperaturmål og hvordan det kan nås.

Disse spørsmålene er vurdert:

 • Hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader - utslippsbaner og tiltak.
 • Virkninger av en oppvarming på 1,5 grader sammenlignet med 2 grader og høyere.
 • Hvordan styrke den globale responsen - mulige tiltak for utslippsreduksjon og klimatilpasning.
 • Rapporten har vært på tre ulike kommenteringsrunder som resulterte i vel 42 000 kommentarer.

Er det realistisk?

Med dagens utslippskurver er det ikke realistisk at den globale oppvarmingen holdes under 1,5 grader.

Dagens utslipp og klimapolitikk gjør at den globale oppvarmingen styrer mot over 3 graders oppvarming.

Alle utslippsbaner som er i tråd med 1,5 graders global oppvarming har en rask reduksjon i netto globale menneskeskapte CO₂-utslipp for å nå netto nullutslipp mot midten av århundret. Reduksjon av utslippene av andre klimagassutslipp, spesielt metan, må også skje i stort tempo.

Men noen samfunn har allerede gjort betydelige tiltak for å skape et samfunn med netto null-utslipp. Den danske øya Samsø har allerede «reddet verden».

Publisert:
 1. Oljepris
 2. Parisavtalen
 3. Klima
 4. Global oppvarming
 5. FNs klimapanel

Mest lest akkurat nå

 1. Kom hjem til endevendt hus i Stavanger

 2. Maria fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til.

 3. Én måned siden gjenåpningen – slik har det gått

 4. Halvparten av pasientene med forkjølelse er tre år eller yngre

 5. Frisk 33-åring. Bør jeg ta influensavaksinen?

 6. Politikerne diskuterte lekser: – Snikinnføring av leksefri skole