• Bergen Group Rosenberg-sjef Kristin Færeøvik jobber både mye og i oljeindustrien. Knut S. Vindfallet

Kvinnejobber mer verdt enn oljen

Hvis norske kvinner hadde jobbet like lite som gjennomsnittet i OECD-land, hadde verdier tilsvarende hele den norske oljeformuen gått tapt.