I 2013 fikk Petroleumstilsynet beskjed om å bli strengere, likevel unnlot tilsynet å politianmelde alvorlige saker i oljeindustrien

Allerede under byggingen av Goliat i Sør-Korea kom prosjektet skeivt ut og Petroleumstilsynet klarte ikke avdekke de faktiske forholdene med utviklingen i prosjektet. Bildet er fra byggingen av Aasta Hansteen-installasjonen. Denne ble bygget på samme verft som Goliat.

Allerede for over fem år siden fikk Petroleumstilsynet klar beskjed om å stramme til virkemiddelbruken. Det skjedde ikke, noe som kan ha ført til utviklingen av Goliat-skandalen.

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I 2013 leverte nemlig Engen I-utvalget rapporten "Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsindustri" på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Her var det en klar anbefaling om å styrke virkemiddelbruken, altså at Petroleumstilsynet, Ptil, måtte vise seg strengere enn de gjorde for å holde oljeselskapene i tømmene.

Les også

– Totalsvikt av Petroleumstilsynet

– Jeg syns det blir litt for lettvint å si nå fra Petroleumstilsynets side, i forbindelse med Riksrevisjonens gjennomgang, at tilsynet skal se på virkemiddelbruken. Hadde tilsynet fulgt opp det som var de viktigste anbefalingene i 2013, kunne tilsynet kanskje sluppet den avkledningen som Riksrevisjonen nå har gjort, sier professor Jan Erik Vinnem ved institutt for marin teknikk ved NTNU i Trondheim.

Vinnem var dengang en del av ekspertgruppen som laget rapporten. Gruppen ble ledet av Ole Andreas Engen fra Universitetet i Stavanger, derav navnet Engen I-rapporten. Engen II-rapporten om helse miljø og sikkerhet på norsk sokkel kom i 2017 og slo fast at Petroleumstilsynets modell alt i alt fungerte tilfredsstillende, men at tilsynet ved anledninger burde være strengere i klypene.

Les også

Petroleumstilsynet ga grønt lys til Goliat-produksjon før det var sikkerhetsmessig forsvarlig

Goliat-plattformen ble satt i drift før det var sikkerhetsmessig forsvarlig. Det får Petroleumstilsynet nå kritikk for. Her er arbeids- og sosialminister på Oljemuseet i Stavanger i forbindelse med framleggelse av en HMS-melding i oljebransjen i fjor vår.

– Anbefalte endringer

Vinnem driver også rådgivingsselskapet Preventor AS og var tidligere professor ved Universitetet i Stavanger. Her markerte han seg som en tydelig stemme i spørsmål om HMS i olje- og gassindustrien, blant annet i saken om Lyse sitt LNG-anlegg i Risavika.

I rapporten som kom mandag får Petroleumstilsynet krass kritikk fra Riksrevisjonen. Spesielt viser Riksrevisjonens kritikk seg igjen tilsynets håndtering av Goliat-saken. Her slår Riksrevisjonen fast at operatør Eni fikk grønt lys av Petroleumstilsynet til å starte produksjon før det var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Les også

Ptil-sjefen: – Tar kritikken på alvor

– Tilfellet Goliat er veldig alvorlig. Det første driftsåret var det et utall av hydrokarbonlekkasjer. Dette er et kjent fenomen i en oppstartsfase, men å ikke ha kontroll på tennkildene da, er å legge alle de dårlige eggene i samme kurv. En veldig, veldig alvorlig sak som viser at det tillitsbaserte tilsynet ikke var tilstrekkelig. Her burde Petroleumstilsynet kommet tidligere og sterkere på banen, sier Vinnem.

Vinnem påpeker at det var klare signaler allerede i 2013 om at Petroleumstilsynet burde foreta endringer. At Engen-rapporten den gang ikke hadde tilstrekkelig gjennomslagskraft og ble viet nok oppmerksomhet, mener Vinnem kan skyldes at rapporten kom bare noen uker før Stoltenberg-regjeringen gikk av. Den nye regjeringen med Erna Solberg hadde ikke eierskap til rapporten som var bestilt av Arbeidsdepartementet.

Professor Jan Erik Vinnem mener Petroleumstilsynet har en jobb å gjøre for å gjenopprette tilliten som tilsynsorgan.

– Et pålegg merkes ikke

Riksrevisjonen viser i sin gjennomgang til at av de omtrent 60 foreleggene som er gitt i oljeindustrien siden 1986, har ingen skjedd som følge av at Petroleumstilsynet har anmeldt forhold til politiet. Petroleumstilsynet har aldri politianmeldt et eneste forhold i Petroleumsindustrien.

Sør-Vest politidistrikt uttaler i Riksrevisjonens rapport at Petroleumstilsynet mener at anmeldelser ikke er et av deres virkemidler. videre skriver Riksrevisjonen:

"Rogaland statsadvokatembeter viser til et møte i 2014 hvor Petroleumstilsynets anmelderpraksis ble diskutert. Riksadvokaten var i dette møtet klar på at de forventet at saker som politiet burde være oppmerksomme på, burde bli anmeldt. Petroleumstilsynet sa da at de skulle begynne å anmelde saker, men fire år etterpå har tilsynet fortsatt ikke anmeldt én sak."

Med tanke på den klare beskjeden den gang, sier Sør-Vest politidistrikt at de hadde et klart inntrykk av at det ville komme en kursendring.

– Når det gjelder virkemiddelbruk, er det tydelig at Petroleumstilsynet har stanset for langt nede i stigen av virkemidler. Det som brukes i dag, pålegg, er en mild for for reaksjon, selv om Petroleumstilsynet kanskje mener noe annet. Et pålegg har ingenting å si for Equinors overskudd og merkes i realiteten ikke. Resultatet av denne svake virkemiddelbruken er at vi fikk en Goliat-sak. Her kjørte Petroleumstilsynet blindt på tilitsbasert tilsyn til plattformen ble satt i produksjon.

– Svekket tillit

Vinnem mener Petroleumstilsynets hovedutfordring nå er den svekkede tilliten som tilsynet har. Han er klar på at umiddelbar handling kreves og sier tilsynet må vise samfunnet og alle partene at avvik fra regelverket får konsekvenser for operatører og rettighetshavere. Konsekvenser som gjør at de ikke ønsker å få avvik igjen. 

–Oppstår denne situasjonen og den svake virkemiddelbruken fordi Petroleumstilsynet deler interessefellesskap med oljenæringen (som en del av det petroleumsindustrielle komplekset)?

–Kanskje, men Oljedirektoratet har et mye sterkere interessefellesskap med næringen enn Petroleumstilsynet. Jeg opplever ikke at interessefellesskapet er for sterkt, ei heller at ansatte i tilsynet med gullpensjon fra Equinor har habilitetsutfordringer som svekker tilsynet, sier Vinnem.

Større utfordringer for Petroleumstilsynet mener han det har vært at aktørbildet på norsk sokkel har endret seg betraktelig de siste 10 til 15 årene. Hvor det før var få, store operatørselskaper med mange ansatte og mye kompetanse, har aktørbildet endret seg med flere og mindre aktører med slanke organisasjoner og mange innleide.

– Jeg tror ikke Petroleumstilsynet i tilstrekkelig grad tok innover seg i tide at endringen som har skjedd også var en betydelig trussel mot den tilltsbaserte modellen tilsynet hadde lagt seg på og at de tidsnok innså at modellen måtte endres. 

Ptil-sjefen: - Ja, vi vil politianmelde

I Riksrevisjonens svært kritiske rapport om Petroleumstilsynet (Ptil) kommer det fram at statsadvokatene etter 1986 har gitt 60 forelegg for kritikkverdige forhold i oljenæringen. Men ingen av disse foreleggene kom som følge av en politianmeldelse fra Ptil. Tilsynet har nemlig aldri politianmeldt noe som helst. Også politiet er overrasket.

«Kunne vært unngått»

Ptil-sjef Anne Myhrvold svarer slik på spørsmål om hvorfor de aldri har politianmeldt saker:

– Selv om det ikke har vært noen formelle politianmeldelser fra vår side, så har vi et svært tett og godt samarbeid med politietaten, sier Anne Myhrvold til Aftenbladet.

Hun mener at Ptil sine pålegg og kritiske innvendinger til oljenæringen har hatt god effekt i det fleste tilfellene.

– Det er jo også slik at dersom vi politianmelder, så overfører vi den videre behandlingen og etterforskningen av saken til politiet. Fra vår side er det ofte ønskelig å gjøre dette selv. Men for all del, jeg utelukker ikke at vi i framtiden vil politianmelde forhold der vi mener at det er nødvendig. En anmeldelse er et av verktøyene vi har, og vi har varslet at vi er beredt til å bruke dem alle.

Vanskelige år

Myhrvold minner om at det har vært noen vanskelige år for oljenæringen i det siste.

– Er det av hensyn til oljeselskapene at dere ikke har politianmeldt noen?

– Slett ikke. Hovedforklaringen er at andre framgangsmåter har vært mer relevante, og også effektive.

– Allerede Engen-rapporten i 2013 ga signaler om at Petroleumstilsynet burde bruke kraftigere virkemidler, og tilsynet sa at det ville skje. Er det ikke da lettvint at dere gjentar det samme budskapet i dag, mange år seinere?

– Signalene fra den gang ble fulgt opp av oss, blant annet i tilsynet med Goliat. Nå har vi fått enda sterkere signaler om å skjerpe praksisen, og det tar vi alvorlig, sier Myhrvold.

Publisert:
 1. Oljepris
 2. Goliat
 3. Riksrevisjonen
 4. Oljedirektoratet

Mest lest akkurat nå

 1. Når det blir farlig å gå på jobb

 2. Mann tatt for ruskjøring med barn i bilen

 3. David Brekalo: – Jeg gjorde en feil og vil beklage til alle

 4. Mange prøver seg, men få klarer å synge julen inn like godt

 5. Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over

 6. Titusenvis uten strøm i vinterkalde Skottland og Nord-England