• Harald og Signe Indreland i Hillevåg tar sats for å lage sin egen solcellestrøm. Men fortsatt er solcelleanlegg lite utbredt i private husholdninger i Norge. Anders Minge

Hvor stort kan solenergi bli Norge?

Den rene norske vannkraften er ikke nok, mener Norsk Solenergiforening som mener Norge kan dra stor nytte av økt satsing på solkraft.