De vil stanse Statoil

Går rettens vei for å kaste ut Statoil.

Publisert: Publisert:

Representanter for urbefolkningen i Canada er i Stavanger i forbindelse med Statoils generalforsamling tirsdag. Tina Lameman, til venstre, og Francois Paulette vil at Norge skal ut av oljesand i Canada. Foto: Kristian Jacobsen

  • Tor Gunnar Tollaksen
    Journalist
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

En fem års lang kamp er over for indianerstammen Beaver Lake Cree i Alberta i Canada. Til tross for iherdig trenering fra myndighetene i Canada, har kanadisk høyesterett slått fast at stammen skal få prøve saken sin for retten.

Det skjer senest vinteren 2015. I korthet går saken ut på at kanadiske myndigheter har latt over 20 oljeselskap slippe til i oljesandprosjektene i Alberta, uten indianerstammens samtykke. Indianerstammene har nemlig en lovfestet rett til fra 1876 til å drive jakt, fiske og skogshogst i områdene.

Les også

- Vil ikke staten styre Statoil, eller styrer staten Statoil i det skjulte?

Lovfestet rett

Men med oljesandens innpass, mener de at hele livsgrunnlaget deres er tatt bort. Vinner denne stammen fram med kravene i sitt område, kan det bety vei i vellinga også for andre indianerstammer.

— Når vi nå endelig får opp saken vår, ser jeg ikke noen gode grunner til at vi skal tape den. Dette er en lovfestet rett til å drive næring som myndighetene har gitt bort til oljeselskaper, blant dem Statoil til å utvinne olje i områdene våre. Dette strider mot den kanadiske grunnloven, sier Tina Lameman til Aftenbladet.

Hun representerer grasrotbevegelsen for indianerstammen som tradisjonelt hadde rettigheter til et område på over 40.000 kvadratkilometer – et område omtrent på størrelse med Sveits. Men de rundt 1000 indianerne som holder igjen i området, har år for år sett at oljesandprosjektet gjør stor inngripen i livsgrunnlaget deres.

Vinner indianerne fram med saken sin i rettssystemet, kan det i realiteten bety at Statoil og en rekke andre selskaper må avslutte oljesandprosjektene sine.

LES OGSÅ:

På ettermiddagens generalforsamling i Stavanger skal Tina Lameman fortelle Statoil hva selskapet er i ferd med å ødelegge i Canada og at det må ta slutt. Hun vil også fortelle om rettssaken som er under opprulling og som kan få store konsekvenser for Statoil og Norge.

Når indianerne fram med saken sin, betyr det at det kan bli slutt på oljesand i disse områdene for Statoil og de andre oljeselskapene.

Produksjon fra 2011

Statoil gikk inn i kanadisk oljesand gjennom oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation (NAOSC) i 2007. For det betalte Statoil rundt 11 milliarder kroner. I dag omfatter Statoils oljesandområde Kai Kos Dehseh 1 100 kvadratkilometer nordøst i Alberta. I 2010 solgte Statoil 40 prosent av sine oljesandfelt til PTTEP i Thailand til en bokført fortjeneste på 5,5 milliarder kroner.

I fjor ble produksjonen økt med 60 prosent sammenlignet med året før. Totalt er det anslått at de kanadiske oljesandreservene utgjør rundt 170 milliarder fat.

I styrets beretning til generalforsamlingen framhever Statoil-styret at selskapet har vunnet priser for å ha et godt forhold til lokalbefolkningen i Alberta. Dette har Statoil også høstet priser for av kanadiske myndigheter. Styret viser også til at de har lagt til rette for at urinnvånerne skal kunne få jobber i oljesandbransjen, i tillegg til utdanningsprogrammer og sosiale tiltak.

— Vi hører Statoil liker å fortelle det, men for er hvor er de jobbene for oss. I vårt område kjenner vi ikke til at det skal være enkelt for oss å få jobb i denne bransjen, sier Tina Lameman.

- Statoil framholder at de er blant de selskapene som gjør mest for å ivareta urbefolkningen, hvordan merker dere dette?

— Det ser vi ingen ting til. For oss er Statoil akkurat lik de andre oljeselskapene. På dette området er det ingen som framhever seg, sier Lameman.

Med seg tirsdag ettermiddag har hun også høvdingen Francois Paulette fra urbefolkningsgruppen Dene Nation nord i Canada. Han er blitt en slags åndelig høvding for de kanadiske urinnvånerne, såkalt First Nations, som kjemper for rettighetene sine og har viet de siste 40 årene til kampen. Det er ikke første gang han vil overvære Statoils generalforsamling.

— Min melding er ikke bare til Statoil, men hele det norske folk, som eier Statoil, at dere må trekke dere ut av oljesand, sier han.

Krav om å trekke Statoil ut

For fjerde årete på rad kommer det opp krav fra aksjonærer om at Statoil må trekke seg ut av oljesand i Canada. Ifølge Statoil styrets innstilling til generalforsamlingen, vil styret fortsette produksjonen av oljesand.

Les også

- Statoil tør ikke utfordre andre lands myndigheter på korrupsjon

Dette har heller ikke de norske myndighetene noen innsigelser til, men det er ventet at aksjonærer som besitter verdier for rundt 10 milliarder kroner vil støtte forslaget til aksjonærene og miljøorganisasjonene Greenpeace og WWF om å trekke seg ut.

Slik vurderer Statoil-styret forslaget:

”Styret står fast ved at verdens økende folketall og økt levestandard i utviklingslandene fortsatt vil drive fram økende energietterspørsel. I følge det internasjonale energibyrået vil ukonvensjonell oljeproduksjon på verdensbasis stige til ti millioner fat per dag i 2035.”

Statoils driftsstrategi for oljesandaktivitetene har siden NAOSC-overtakelsen bygget på prinsippet om trinnvis utbygging for å sikre læring fra driften, og å sette tydelige og ambisiøse strekkmål for miljørelaterte og økonomiske resultater.

Statoil blir

Styret er overbevist om at Statoil har de nødvendige ambisjonene for miljø og drift, og investerer betydelige midler i omfattende forskning og utvikling på tungolje for å kunne bygge ut ressursene på en bærekraftig måte.

Selskapets mål om å redusere karbonutslipp fra oljesandutvinningen med over 40 prosent innen 2025 er industriledende. Statoil har gått offentlig ut med sine miljømål, og vi kommuniserer åpent hvor vi står i forhold til å lykkes.

Og:

”Det er styrets ansvar å fastsette og følge opp selskapets strategi. I tråd med prinsippene for god virksomhetsstyring og en effektiv rolledeling med generalforsamlingen, er det styrets oppfatning at beslutninger om enkeltstående aktiviteter i Statoils forretningsportefølje ligger hos styret.

På bakgrunn av dette anbefaler styret at aksjonærene stemmer mot forslaget.”

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Fire nye koro­nasmit­tede i Stavanger – ett av tilfel­lene har ukjent smitte­kilde

  2. Jenter skulle rekke toget - endte med å stanse togtrafikken i Stavanger

  3. Fortsatt ingen kontakt mellom partene – busstreiken trappes opp til Roga­land lørdag

  4. XXL Forus-ansatt har fått korona – kommunen ber kunder følge med på symptomer

  5. I kjøkken­skapet finnes mel som trolig er over 50 år, kaffe av litt nyere dato og servise med Telever­kets logo på

  6. Over 30 prosent utvikler ikke symptomer på korona: – De går under radaren