• Familien Lundin fra Sverige har gjort stor suksess i Norge. Selskapet leter nå nest mest etter Statoil på norsk sokkel. Fra venstre: Axel Lundin, Lukas Lundin, Eva Lundin, Adam Lundin, Ian Lundin og Jack Lundin. Maruis Fiskum

Folketrygdfondet stemte imot Lundin-gransking

Da politiet i Sverige startet etterforskning av personer tilknyttet Lundin, krevde aksjonærer en uavhengig gransking av oljeselskapet. Men Lundin-familien stoppet forslaget, sammen med blant andre det norske Folketrygdfondet.