• Fem selskap er blitt plukket ut for å være med på å få til CO2-fangst i det planlagte fullskalaanlegget på Mongstad. Mer enn én kan stå igjen når konkurransen er over. Harald Pettersen

ESA-ja til Mongstad-støtte

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i dag statsstøtte til utviklingsfasen for fullskalaanlegget for karbonfangst og -lagring (CCS) på Mongstad. Fem aktører konkurrerer om å få levere renseteknologi til anlegget.