Ptil fant mange avvik på borerigg på Troll-feltet

Ikke alt var i orden om bord på Cosl Promoter, ifølge Petroleumstislynet Ptil, som har vært på tilsynsbesøk.

Publisert: Publisert:

Foto: Jon Ingemundsen

 • Elisabeth Seglem
  Journalist
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Petroleumstilsynet (Ptil) har vært på tilsynsbesøk hos riggeier Cosl Drilling Europe (Cosl). Det ble avdekket en rekke avvik på boreriggen Cosl Promotor.

Målet var å verifisere at selskapet følger lover og regler for sin styring av beredskap, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på riggen, i tillegg til å følge opp tidligere tilsyn.

Cosl Promoter ble suspendert av Statoil i mars 2016. Tilbake på Troll-feltet i april samme år.

Feil på livbåter og manglende trening

Ptil fant en rekke avvik og forbedringspunkt, viser tilsynsrapporten.

Avvik 1:Trening og beredskap

I intervjuer og dokumentgjennomgang kom det frem at det var mangler i system for styring av beredskapstrening. Blant annet:

«Det var ikke noe avklart eller definert innhold knyttet til beredskapstreningen om bord.

MOB-lag, livbåtførere og søk og redningslag trener ikke på rollene sine en gang per oppholdsperiode.»

Avvik 2: Livbåter

Under befaring i én av livbåtene (livbåt nr. 4) ble det avdekket mangler av betydning for bruken og funksjon av livbåtene ved evakuering. Blant annet:

«Ståltau for løfting av livbåtene var permanent montert på livbåtene. Sjakkel med feste av aktre og forre løftewire lå på vindu i styrhuset. Sjaklene vil med stor sannsynlighet påføre livbåten skade i forbindelse med et dropp.

Det var mangler i oppslått instruksjon (i cockpit) for operasjon av luftflaskene om bord i livbåt.

Ikke tilstrekkelig belysning på babord seterad. Ikke tilstrekkelig sitteplass på sete ved eksosrør på aktre seterad.

Betydelig diesellukt innvendig i livbåt, noe rester av væske i kjølsvinet.

Seler var ikke klargjort for øyeblikkelig bruk, kortenden av hoftefestet hadde lett for å skli ut av øyet på den vertikale bryststroppen.»

LES MER: Politiet har henlagt saken. Ingen straffes etter at en monsterbølge tok livet av oljearbeider (53)

«Betydelig diesellukt innvendig i livbåt,» ifølge tilsynsrapport. Livbåten på Cosl Promoter er fotografert i 2012 Foto: Jon Ingemundsen

Avvik 3: Bruk av MOB (mann-over-bord)-drakter
MOB-draktenes vanntette funksjon ble ikke ivaretatt slik draktene ble brukt om bord. Blant annet:

«Hjelm ble benyttet i forbindelse med MOB-aktiviteter på sjøen. Personellet
brukte derfor ikke hette, og glidelåsen var trukket ned. Draktene var sertifiserte MOB-drakter, men disse draktene er kun vanntette når hetten er oppe. Draktens funksjon er dermed ikke ivaretatt dersom mannskap faller over bord, og det medfører dermed økt risiko for personellet.»

Avvik 4: Vedlikehold av beredskapsrelatert utstyr

Det var mangelfulle arbeidsbeskrivelser for vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i vedlikeholdssystemet.

Avvik 5: COSL hadde ikke utført systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljørisiko i tilstrekkelig grad.

Avvik 6: Mangelfull systematisk verifikasjon av tekniske tiltak og lukking av avvik innenfor arbeidsmiljø.

Avvik 7: Arbeidsmiljøkompetansen til seksjonsledere med personellansvar var mangelfull.

«Gjennom intervju kom det frem at spesifikk og oppdatert arbeidsmiljøkompetanse hos linjeledere/seksjonsledere offshore var svak. Enkelte har ikke 40-timers kurs eller tilsvarende, andre tok dette kurset flere tiår tilbake i tid,» skriver Ptil i rapporten.

Les også

Derfor gliser Cosl-sjefen igjen

Avvik: 8: AMU-møter avholdes ikke i henhold til krav i regelverket og det var mangelfull kompetanse hos enkelte AMU-medlemmer.

Blant annet kom det fram at leder av AMU manglet lovpålagt 40 timers kurs.

«Vedkommende skal ta dette i løpet av høsten 2017,» skriver Ptil i tilsynsrapporten.

Foto: Jon Ingemundsen

Mangelfull merking av rømningsveier

Petroleumstilsynet folk fant også forbedringspunkt:

«Under befaring om bord ble det observert enkelte områder med ristverk og trapper der det var slitt og mangelfull gulmerking av rømningsveier.»

«I boligkvarteret var det rom med løst inventar og utstyr, f.eks. trimrom. Dersom ikke slikt utstyr festes må det være barrierer foran dørene slik at det er mulig å komme ut i tilfelle krengning inntil maksimal krengevinkel på 17°.

Av andre ting Ptil merket seg var at ingen av passasjeren under helikoptertransporten ut til riggen fulgt pilotens oppfordring om å dra opp glidelåsen på drakten rett før landing. Dermed ble ikke vanntett-funksjonen ivaretatt før helikopteret landet.

«Det ble ikke observert at noen av passasjerene fulgte denne oppfordringen»

Dette betyr begrepene Petroleumstilsynet bruker:

Avvik: Observasjoner der Ptil påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket.
Forbedringspunkt: Observasjoner der Ptil mener å se brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Vannskutere kjørte i Superspeed-bølgene nesten helt til Hirtshals

 2. Disse landene kan du reise til i sommer

 3. Bil i lyktestolpe ved Maxi i Sandnes

 4. Trafikkdirigering på E39 ved Hanaleite fra 14.30

 5. SUS-ansatt: - Mange er redde for å si fra

 6. Truer med nedleggelse av Bedriftshotellet

 1. Oljebransjen
 2. Petroleumstilsynet
 3. COSL
 4. Arbeidsmiljø
 5. Beredskap