Krav om ny Kielland-gransking står fast

Kravet om en ny gransking av Alexander L. Kielland-ulykken står fortsatt sterkt og pressgruppene gir ikke opp. Tirsdag møtte de stortingspresidenten.

Safes nestleder Roy Erling Furre overrekker Kielland-boka og kravet om ny gransking til stortingspresident Olemic Thommesen og Marit Nybakk. Redaktør Marie Smith-Solbakken til høyre. Foto: Stortinget

 • Ellen Kongsnes
  Ellen Kongsnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Dette var starten på en lengre prosess mot stortinget og regjeringen for å få til en ny gjennomgang av årsakene til Kielland-ulykken, sier Odd Kristian Reme i Kielland-nettverket.

Nå legges planene for en konferanse til våren der form og krav til en ny gransking skal utformes og dokumenteres.

Det er fagforeningen Safe som har samlet inn 100.000 kroner fra medlemmer og arbeidsgivere til bokgaven som politikerne fikk overlevert tirsdag.

F.v: Roy Erling Furre, Anders Helliksen, Merete Haslund og Odd Kristian Reme før de møtte stortingspolitikerne tirsdag. Foto: Marie Smith-Solbakken

169 folkevalgte fikk den forsinkede julegaven, boka «Råolje: «Alexander L. Kielland»-ulykken: hendelsen, etterspillet, hemmelighetene». Det var presidentskapet som tok imot. Sammen med boka fikk de kravet om en ny gransking av årsaken til katastrofen.

Kielland-plattformen havarerte på Ekofiskfeltet i Nordsjøen 23. mars 1980 etter at den ene plattformfoten knakk av. 123 mennesker omkom. 89 overlevde. 30 ble aldri funnet.

Historiker og bokredaktør, Marie Smith-Solbakken, Odd Kristian Reme fra Kielland-nettverket, overlevende Anders Helliksen og etterlatte Merete Haslund, samt Safes nestleder Roy Erling Furre fikk møte stortingspresident, Olemic Thommesen og visepresident Marit Nybakk.

– Vi opplevde at budskapet gikk inn og de tok imot oss på en fin måte, sier Roy Erling Furre.

– De kunne ikke gi oss et svar, men det hadde vi heller ikke ventet i dag, sier nestlederen i Safe.

F.v: Marie Smith-Solbakken, Olemic Thommesen, Merete Haslund, Roy Erling Furre, Anders Helliksen, Marit Nybakk og Odd Kristian Reme. Foto: Stortinget

Odd Kristian Reme kunne vise presidentskapet at 88 prosent av pårørende og overlevende ønsker en ny gjennomgang der målet er sannheten, ikke syndebukker.

Behovet for sannhet kunne både overlevende Anders Helliksen og Merete Haslund, som mistet sin far, bevitne foran politikerne da de møttes.

Marie Smith-Solbakken, som har vært redaktør for boka, formidlet også ønsket om åpning av arkivene som omtaler Kielland-ulykken.

Tyngde bak kravet

Både statsminister den gangen, Kåre Willoch, byrettsdommer Olav T. Laake, biskop Erling Pettersen, oljefagforeningen Safe, LO Rogaland, samt etterlatte og overlevende, ønsker en ny gransking av Kielland-ulykken. Bakgrunnen er de nye opplysningene som kom fram i boka og Aftenbladets artikkelserie i høst.

LES MER HER:

Krever ny gransking av Kielland-ulykken

Boka og Aftenbladets artikkelserie om Alexander L. Kielland-ulykken, har avdekket ny informasjon om ulykken som hittil ikke har vært offentlig kjent. I den norske rapporten ble det franske verftet tillagt ansvaret for ulykken på grunn av en påvist sveisefeil.

Både vitner og arkivmateriale fra Statsarkiv og Riksarkiv avdekker ny informasjon om årsaken til Kielland-ulykken. Foto: Jarle Aasland

Nye opplysninger

En fransk ekspertrapport konkluderer annerledes enn den norske granskingskommisjonen. Det ble også inngått et hemmelig forlik som ikke har vært omtalt før, der oljeselskapet Phillips og de norske forsikringsselskapene frafaller alle krav mot det franske verftet som bygde pentagonplattformen Alexander L. Kielland.

Norske interesser gikk til søksmål i 1981 og krevde 700 millioner kroner fra det franske verftet. Etter dagens pengeverdi tilsvarer beløpet 2,1 milliarder kroner. I 1991 godtok de norske en utbetaling på 6,5 millioner kroner, i et hemmeligstemplet forlik. Etter dagens verdi tilsvarer dette 10,5 millioner kroner, altså en brøkdel av det opprinnelige kravet.

– Vi hadde i realiteten tapt, sa den norske advokaten Georg Scheel.

Oljeselskapet Phillips har sagt nei til å åpne arkivet sitt eller gi innsyn i forliket fra den franske domstolen.

LES MER OM HEMMELIGHETEN:

Kapittel 8: Det hemmelige forliket

Ikke alle ble hørt

Boka og artikkelserien avdekker også at den norske granskingskommisjonen ikke snakket med alle overlevende, og ikke lyttet til all relevant informasjon fra de som hadde jobbet ombord. Alle turte heller ikke snakke den gangen.

Feil og mangler ble rapportert men ikke rettet opp. Opplæringen av mannskapet var mangelfull. Heller ikke dokumenterte kollisjoner mellom andre fartøyer og plattformen ble undersøkt av den norske granskingskommisjonen.

Teknisk leder i granskingskommisjonen, Torgeir Moan står fast på at sannheten om Kielland er funnet.

Professor ved NTNU, Torgeir Moan mener at den nye informasjonen ikke påvirker deres konklusjon om ulykkesårsaken fra 1981. Foto: Ellen Kongsnes

Opplysningene kan endre den fulle årsaksforklaringen av Alexander L. Kielland-ulykken.

Redaksjonell anmerkning: Journalist Ellen Kongsnes er også medforfatter i boka om årsakene til Kielland-ulykken.

Kiellands dype hemmelighetKapittel 2: Ingen kontroll i kontrollrommetKrever ny gransking av Kielland-ulykken
Publisert:

Kielland-ulykken

 1. Vi forventer at Riksrevisjonen gir Stortinget en klar anbefaling om en ny og åpen gransking

 2. – Noe av det som er skrevet om Kielland-ulykken, bør ikke stå uimotsagt

 3. – Overlevende, etterlatte og det norske folk ble ført bak lyset

 4. «Vår plikt å lære av Kielland-ulykken»

 5. Ti kvinner ble enker, femten barn mistet sine fedre – og Per prest skulle trøste alle

 6. «Den som setter seg inn i Kielland-saken vil se pengemotiv og hemmelighold på alle bauger og kanter»

 1. Kielland-ulykken
 2. Kåre Willoch
 3. Alexander L. Kielland-ulykken
 4. Stavanger Aftenblad
 5. Stortinget