• Klif mener det er for mange utfordringer til at det er forsvarlig å drive med oljevirksomhet på Jan Mayen.

Klif sier nei til oljeboring på Jan Mayen

Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) mener petroleumsvirksomheten rundt Jan Mayen er for risikabelt. Dersom det åpnes, bør aktivitene begrenses til samarbeidsområdet med Island. WWF sier at norske myndigheter i forbindelse med olje og gass overser klare miljøfaglige råd fra egne etater.