• Elgin PUQ og Elgin boreplattform, med Rowan Viking ved siden av. Bildet er tatt 52 timer etter at gasslekkasjen startet. Total

Statoil borer lignende brønn

Flammen brenner ennå bare 100 meter fra gassen som fortsetter å lekke ut fra Totals plattform i Nordsjøen. Statoil borer en brønn der forholdene er lignende.