Ingen jubel for Statoil-tilbud

Statoil innfører AFP-ordning som ny tidligpensjon. Tillitsvalgte viser til at de allerede har krav på den. Tiltaket reduserer ikke streikeviljen.

Publisert: Publisert:

At også sokkelansatte får AFP-ordning i Statoil , er ikke noe nytt, sier sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi. Foto: Anders Minge

Etter at partene kun hadde forhandlet et døgn, sprakk årets sokkeloppgjør på pensjonssaken. Fagforeningene mener at operatørselskapene på norsk sokkel allerede i 1998 gikk med på en ordning med tidligpensjon. Oljeindustriens Landsforening (OLF) svarte at de ikke ville forhandle om pensjon.

Les også

Brudd i oljeoppgjøret

Pensjonssaken har rast siden Statoil fjernet sin ordning med gavepensjon i april. Mandag denne uken, da sokkeloppgjøret startet, varslet oljeselskapet at de nå innfører avtalefestet pensjon (AFP) for sine sokkelansatte.

Pensjon opp til bedriftene

Men personaldirektør Magne Hovden avviser at Statoil gjorde det nå i et forsøk på å hindre at pensjon ble en del av det sentrale lønnsoppgjøret

— Vi registrerer at pensjon er et tema som gjerne kommer opp i tarifforhandlingene i OLF. I likhet med de andre selskapene i vår bransje er vi imidlertid av den oppfatning at pensjonsordninger er den enkelte bedrifts anliggende og derfor ikke en sak som hører hjemme i forhandlingene, sier Hovden til Aftenbladet.

Fritak

Mens AFP tidligere var en tidligpensjon fra fylte 62 år, endret dette seg i 2010 med pensjonsreformen. Da ble AFP for privat sektor en tilleggspensjon.

Statoil, som alle andre bedrifter med en tariffavtale, ble forpliktet på å ha AFP for sine ansatte. At oljeselskapet først nå innfører ordningen for sine sokkelansatte, skyldes at vedtektene åpner for fritak hvis aldersgrensen er under 67 år og har «tilfredsstillende pensjonsordning». Sokkelansatte kan jobbe til de runder 65, og har altså inntil nylig hatt mulighet til å gå av med full pensjon i Statoil ved fylte 62 år.

— De måtte innføre ny AFP for to år siden, eller ha en tilsvarende ordning. Det problematiske er at de tok bort gavepensjonen. AFP er noe vi har rett til, sier Per Helge Ødegård, heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil.

Unntak for grupper

Personaldirektør Hovden forklarer at innføringen er en del av selskapets omlegging av pensjonssystemet.

— Man kan slutte helt å jobbe når man er 62 år, eller man kan kombinere pensjonsuttak og arbeid på hel- eller deltid. Den nye ordningen stimulerer ansatte til å stå lengre i arbeid og gir dem som står til pensjonsalder som hovedregel mer i pensjon enn tidligere, sier Hovden til Aftenbladet.

Statoil- ledelsen har vist til at gavepensjonen var en administrativ ordning, og noe de kunne fjerne til tross for protester fra de ansatte.

— Også AFP- ordningen er noe vi innfører administrativt.

— Så den er ikke tariffestet?

— Jo, men man har hatt en mulighet for unntak for blant annet arbeidstakergrupper som tidligere ikke hadde anledning til å være med i den gamle AFP- ordningen, for eksempel sokkelansatte, sier Hovden.

Etterlyser helhet

At også sokkelansatte nå får AFP- ordning i Statoil, kan heller ikke sokkeleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i oljeselskapet se er noe nytt.

— Vi har allerede tariffestet ordningen. Vi mener også at den gir til dels mye lavere utbetaling enn gavepensjonen. Jo yngre du er, jo større utslag vil den gi. Jeg skjønner ikke hvorfor de først kutter gavepensjonen, for så å innføre AFP noen uker senere. Hvorfor kan vi ikke se på helheten? Da er vi innstilt på å finne fram til en løsning.

— Så streikeviljen er ikke blitt mindre med dette?

— Nei, å innføre en AFP- ordning vi allerede har tariffestet gir ingen grunn til å stoppe, sier Stamnes.

Publisert: